So sánh tiền ảo TROY (TROY) và PARSIQ (PRQ)

So sánh TROY (TROY) và PARSIQ (PRQ) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo TROY (TROY)

Giá TROY (TROY) hôm nay là 0.0023844603 USD (cập nhật lúc 15:03:00 2024/05/22). Giá TROY (TROY) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-1.71%). Trong tuần vừa qua, giá TROY đã tăng -6.83%.

Trong 24 giờ qua, giá TROY (TROY) đạt mức cao nhất là $0.0025449834giá thấp nhất là $0.0021125377. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0004324457.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 3,011,662 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 20,565,970 USD.

Tổng quan giá tiền ảo PARSIQ (PRQ)

Giá PARSIQ (PRQ) hôm nay là 0.1050914141 USD (cập nhật lúc 15:03:00 2024/05/22). Giá PARSIQ (PRQ) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-1.71%). Trong tuần vừa qua, giá PRQ đã giảm -6.83%.

Trong 24 giờ qua, giá PARSIQ (PRQ) đạt mức cao nhất là $0.1264700575giá thấp nhất là $0.1049960916. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0214739658.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,529,310 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 27,350,763 USD.

So sánh giá TROY (TROY) và PARSIQ (PRQ)

TROY TROY (TROY)PARSIQ PARSIQ (PRQ)
Xếp hạng#892#792
Giá$0.0023844603$0.1050914141
Giá (24h) $-0.0040834149
-1.71%
$-0.4764879901
-4.53%
Giá thấp / cao 24h$0.0021125377
$0.0025449834
$0.1049960916
$0.1264700575
Khối lượng giao dịch 24h3,011,6621,529,310
Vốn hóa$23,844,603$52,545,707
Giao dịch / Vốn hóa0.86250.52051
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành20,565,970 TROY27,350,763 PRQ
Tổng cung20,565,970 TROY27,350,763 PRQ
Tổng cung tối đa- TROY500,000,000 PRQ
Tỷ lệ lưu hành86.25%52.05%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá TROY (TROY) và PARSIQ (PRQ)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường TROY (TROY) và PARSIQ (PRQ)