So sánh tiền ảo Treasure Under Sea (TUS) và Gains Network (GNS)

So sánh Treasure Under Sea (TUS) và Gains Network (GNS) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Treasure Under Sea (TUS)

Giá Treasure Under Sea (TUS) hôm nay là 0.0004254077 USD (cập nhật lúc 11:53:00 2022/08/18). Giá Treasure Under Sea (TUS) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-8.36%). Trong tuần vừa qua, giá TUS đã tăng -26.68%.

Trong 24 giờ qua, giá Treasure Under Sea (TUS) đạt mức cao nhất là $0.0006053167giá thấp nhất là $0.0003482121. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0002571046.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 90,875 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Gains Network (GNS)

Giá Gains Network (GNS) hôm nay là 2.15 USD (cập nhật lúc 11:53:00 2022/08/18). Giá Gains Network (GNS) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-8.36%). Trong tuần vừa qua, giá GNS đã giảm -26.68%.

Trong 24 giờ qua, giá Gains Network (GNS) đạt mức cao nhất là $2.4104833232giá thấp nhất là $1.7173260205. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.6931573028.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 2,612,057 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá Treasure Under Sea (TUS) và Gains Network (GNS)

Treasure Under Sea Treasure Under Sea (TUS)Gains Network Gains Network (GNS)
Xếp hạng#3836#2804
Giá$0.0004254077$2.15
Giá (24h) $-0.0035576084
-8.36%
$24.9091509475
11.60%
Giá thấp / cao 24h$0.0003482121
$0.0006053167
$1.7173260205
$2.4104833232
Khối lượng giao dịch 24h90,8752,612,057
Vốn hóa$0$20,599,666
Giao dịch / Vốn hóa-0
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 TUS0 GNS
Tổng cung0 TUS0 GNS
Tổng cung tối đa- TUS9,591,309 GNS
Tỷ lệ lưu hành-%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Treasure Under Sea (TUS) và Gains Network (GNS)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Treasure Under Sea (TUS) và Gains Network (GNS)