So sánh tiền ảo Tokenomy (TEN) và Opulous (OPUL)

So sánh Tokenomy (TEN) và Opulous (OPUL) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Tokenomy (TEN)

Giá Tokenomy (TEN) hôm nay là 0.0253300365 USD (cập nhật lúc 00:12:00 2022/10/07). Giá Tokenomy (TEN) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (1.40%). Trong tuần vừa qua, giá TEN đã tăng -1.98%.

Trong 24 giờ qua, giá Tokenomy (TEN) đạt mức cao nhất là $0.0257650321giá thấp nhất là $0.0245489368. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0012160953.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,164 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 5,066,007 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Opulous (OPUL)

Giá Opulous (OPUL) hôm nay là 0.0802365214 USD (cập nhật lúc 00:13:00 2022/10/07). Giá Opulous (OPUL) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (1.40%). Trong tuần vừa qua, giá OPUL đã giảm -1.98%.

Trong 24 giờ qua, giá Opulous (OPUL) đạt mức cao nhất là $0.0853400227giá thấp nhất là $0.0769828891. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0083571336.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,796,911 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 3,523,536 USD.

So sánh giá Tokenomy (TEN) và Opulous (OPUL)

Tokenomy Tokenomy (TEN)Opulous Opulous (OPUL)
Xếp hạng#929#1051
Giá$0.0253300365$0.0802365214
Giá (24h) $0.0355411978
1.40%
$0.0715485317
0.89%
Giá thấp / cao 24h$0.0245489368
$0.0257650321
$0.0769828891
$0.0853400227
Khối lượng giao dịch 24h1,1641,796,911
Vốn hóa$5,066,007$40,118,261
Giao dịch / Vốn hóa10.08783
Chiếm thị phần0.0005%0%
Tổng lưu hành5,066,007 TEN3,523,536 OPUL
Tổng cung5,066,007 TEN3,523,536 OPUL
Tổng cung tối đa- TEN500,000,000 OPUL
Tỷ lệ lưu hành100%8.78%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Tokenomy (TEN) và Opulous (OPUL)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Tokenomy (TEN) và Opulous (OPUL)