So sánh tiền ảo Tokenomy (TEN) và Gays Inu (LGBTQ)

So sánh Tokenomy (TEN) và Gays Inu (LGBTQ) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Tokenomy (TEN)

Giá Tokenomy (TEN) hôm nay là 0.0081551403 USD (cập nhật lúc 01:00:00 2023/12/10). Giá Tokenomy (TEN) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-0.10%). Trong tuần vừa qua, giá TEN đã tăng -9.8%.

Trong 24 giờ qua, giá Tokenomy (TEN) đạt mức cao nhất là $0.0083191774giá thấp nhất là $0.0079314457. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0003877317.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 0 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Gays Inu (LGBTQ)

Giá Gays Inu (LGBTQ) hôm nay là 0.0000009655 USD (cập nhật lúc 00:48:00 2023/12/10). Giá Gays Inu (LGBTQ) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-0.10%). Trong tuần vừa qua, giá LGBTQ đã giảm -9.8%.

Trong 24 giờ qua, giá Gays Inu (LGBTQ) đạt mức cao nhất là $0.0000012061giá thấp nhất là $0.0000009012. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000003049.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 14,483 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá Tokenomy (TEN) và Gays Inu (LGBTQ)

Tokenomy Tokenomy (TEN)Gays Inu Gays Inu (LGBTQ)
Xếp hạng#7604#4484
Giá$0.0081551403$0.0000009655
Giá (24h) $-0.0008196196
-0.10%
$0.0000014393
1.49%
Giá thấp / cao 24h$0.0079314457
$0.0083191774
$0.0000009012
$0.0000012061
Khối lượng giao dịch 24h014,483
Vốn hóa$1,631,028$965,463
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 TEN0 LGBTQ
Tổng cung0 TEN0 LGBTQ
Tổng cung tối đa- TEN1,000,000,000,000 LGBTQ
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Tokenomy (TEN) và Gays Inu (LGBTQ)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Tokenomy (TEN) và Gays Inu (LGBTQ)