So sánh tiền ảo Tokenomy (TEN) và Doge Dash (DOGEDASH)

So sánh Tokenomy (TEN) và Doge Dash (DOGEDASH) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Tokenomy (TEN)

Giá Tokenomy (TEN) hôm nay là 0.0092738204 USD (cập nhật lúc 18:43:00 2023/08/14). Giá Tokenomy (TEN) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-2.67%). Trong tuần vừa qua, giá TEN đã tăng 1.42%.

Trong 24 giờ qua, giá Tokenomy (TEN) đạt mức cao nhất là $0.0111592940giá thấp nhất là $0.0085165348. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0026427592.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 10,724 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Doge Dash (DOGEDASH)

Giá Doge Dash (DOGEDASH) hôm nay là 0.0001303904 USD (cập nhật lúc 20:38:00 2022/10/25). Giá Doge Dash (DOGEDASH) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-2.67%). Trong tuần vừa qua, giá DOGEDASH đã tăng 1.42%.

Trong 24 giờ qua, giá Doge Dash (DOGEDASH) đạt mức cao nhất là $0.0001303904giá thấp nhất là $0.0001251712. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000052191.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 0 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 7,047,192 USD.

So sánh giá Tokenomy (TEN) và Doge Dash (DOGEDASH)

Tokenomy Tokenomy (TEN)Doge Dash Doge Dash (DOGEDASH)
Xếp hạng#4443#832
Giá$0.0092738204$0.0001303904
Giá (24h) $-0.0247226683
-2.67%
$0.0001087449
0.83%
Giá thấp / cao 24h$0.0085165348
$0.0111592940
$0.0001251712
$0.0001303904
Khối lượng giao dịch 24h10,7240
Vốn hóa$1,854,764$13,039,035
Giao dịch / Vốn hóa00.54047
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 TEN7,047,192 DOGEDASH
Tổng cung0 TEN7,047,192 DOGEDASH
Tổng cung tối đa- TEN100,000,000,000 DOGEDASH
Tỷ lệ lưu hành0%54.05%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Tokenomy (TEN) và Doge Dash (DOGEDASH)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Tokenomy (TEN) và Doge Dash (DOGEDASH)