So sánh tiền ảo Tokenomy (TEN) và Doge Dash (DOGEDASH)

So sánh Tokenomy (TEN) và Doge Dash (DOGEDASH) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Tokenomy (TEN)

Giá Tokenomy (TEN) hôm nay là 0.0253273759 USD (cập nhật lúc 01:13:00 2022/10/07). Giá Tokenomy (TEN) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (1.39%). Trong tuần vừa qua, giá TEN đã giảm 65.82%.

Trong 24 giờ qua, giá Tokenomy (TEN) đạt mức cao nhất là $0.0257650321giá thấp nhất là $0.0245489368. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0012160953.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,156 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 5,065,475 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Doge Dash (DOGEDASH)

Giá Doge Dash (DOGEDASH) hôm nay là 0.0001468652 USD (cập nhật lúc 01:13:00 2022/10/07). Giá Doge Dash (DOGEDASH) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (1.39%). Trong tuần vừa qua, giá DOGEDASH đã tăng 65.82%.

Trong 24 giờ qua, giá Doge Dash (DOGEDASH) đạt mức cao nhất là $0.0001572405giá thấp nhất là $0.0001450386. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000122019.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 80,145 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 7,937,606 USD.

So sánh giá Tokenomy (TEN) và Doge Dash (DOGEDASH)

Tokenomy Tokenomy (TEN)Doge Dash Doge Dash (DOGEDASH)
Xếp hạng#928#819
Giá$0.0253273759$0.0001468652
Giá (24h) $0.0352676985
1.39%
$-0.0000437389
-0.30%
Giá thấp / cao 24h$0.0245489368
$0.0257650321
$0.0001450386
$0.0001572405
Khối lượng giao dịch 24h1,15680,145
Vốn hóa$5,065,475$14,686,519
Giao dịch / Vốn hóa10.54047
Chiếm thị phần0.0005%0%
Tổng lưu hành5,065,475 TEN7,937,606 DOGEDASH
Tổng cung5,065,475 TEN7,937,606 DOGEDASH
Tổng cung tối đa- TEN100,000,000,000 DOGEDASH
Tỷ lệ lưu hành100%54.05%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Tokenomy (TEN) và Doge Dash (DOGEDASH)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Tokenomy (TEN) và Doge Dash (DOGEDASH)