So sánh tiền ảo Tokenlon Network Token (LON) và Klever (KLV)

So sánh Tokenlon Network Token (LON) và Klever (KLV) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Tokenlon Network Token (LON)

Giá Tokenlon Network Token (LON) hôm nay là 0.6209178023 USD (cập nhật lúc 09:13:00 2023/03/22). Giá Tokenlon Network Token (LON) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.21%). Trong tuần vừa qua, giá LON đã giảm 7.86%.

Trong 24 giờ qua, giá Tokenlon Network Token (LON) đạt mức cao nhất là $0.6292721328giá thấp nhất là $0.6131618288. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0161103039.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,168,613 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 27,667,703 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Klever (KLV)

Giá Klever (KLV) hôm nay là 0.0053720944 USD (cập nhật lúc 09:13:00 2023/03/22). Giá Klever (KLV) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.21%). Trong tuần vừa qua, giá KLV đã tăng 7.86%.

Trong 24 giờ qua, giá Klever (KLV) đạt mức cao nhất là $0.0061677625giá thấp nhất là $0.0052210030. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0009467596.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,200,214 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 47,708,391 USD.

So sánh giá Tokenlon Network Token (LON) và Klever (KLV)

Tokenlon Network Token Tokenlon Network Token (LON)Klever Klever (KLV)
Xếp hạng#560#418
Giá$0.6209178023$0.0053720944
Giá (24h) $0.1284274157
0.21%
$-0.0234352062
-4.36%
Giá thấp / cao 24h$0.6131618288
$0.6292721328
$0.0052210030
$0.0061677625
Khối lượng giao dịch 24h1,168,6131,200,214
Vốn hóa$124,183,560$53,720,944
Giao dịch / Vốn hóa0.22280.88808
Chiếm thị phần0%0.004%
Tổng lưu hành27,667,703 LON47,708,391 KLV
Tổng cung27,667,703 LON47,708,391 KLV
Tổng cung tối đa200,000,000 LON10,000,000,000 KLV
Tỷ lệ lưu hành22.28%88.81%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Tokenlon Network Token (LON) và Klever (KLV)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Tokenlon Network Token (LON) và Klever (KLV)