So sánh tiền ảo TenUp (TUP) và Rune (RUNE)

So sánh TenUp (TUP) và Rune (RUNE) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo TenUp (TUP)

Giá TenUp (TUP) hôm nay là 0.0552376233 USD (cập nhật lúc 06:23:00 2022/05/27). Giá TenUp (TUP) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-8.47%). Trong tuần vừa qua, giá TUP đã giảm -9.22%.

Trong 24 giờ qua, giá TenUp (TUP) đạt mức cao nhất là $0.0656563193giá thấp nhất là $0.0265684617. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0390878576.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 30,850 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 789,921 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Rune (RUNE)

Giá Rune (RUNE) hôm nay là 44.12 USD (cập nhật lúc 06:22:00 2022/05/27). Giá Rune (RUNE) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-8.47%). Trong tuần vừa qua, giá RUNE đã giảm -9.22%.

Trong 24 giờ qua, giá Rune (RUNE) đạt mức cao nhất là $45.1257070114giá thấp nhất là $40.6339405154. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $4.4917664960.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 3,378 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 596,402 USD.

So sánh giá TenUp (TUP) và Rune (RUNE)

TenUp TenUp (TUP)Rune Rune (RUNE)
Xếp hạng#1601#1688
Giá$0.0552376233$44.12
Giá (24h) $-0.4679489428
-8.47%
$78.4421798920
1.78%
Giá thấp / cao 24h$0.0265684617
$0.0656563193
$40.6339405154
$45.1257070114
Khối lượng giao dịch 24h30,8503,378
Vốn hóa$12,581,494$994,077
Giao dịch / Vốn hóa0.062780.59995
Chiếm thị phần0.0001%0%
Tổng lưu hành789,921 TUP596,402 RUNE
Tổng cung789,921 TUP596,402 RUNE
Tổng cung tối đa- TUP22,530 RUNE
Tỷ lệ lưu hành6.28%60%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá TenUp (TUP) và Rune (RUNE)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường TenUp (TUP) và Rune (RUNE)