So sánh tiền ảo TabTrader Token (TTT) và Raptoreum (RTM)

So sánh TabTrader Token (TTT) và Raptoreum (RTM) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo TabTrader Token (TTT)

Giá TabTrader Token (TTT) hôm nay là 0.0840016329 USD (cập nhật lúc 12:48:00 2022/01/28). Giá TabTrader Token (TTT) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-0.19%). Trong tuần vừa qua, giá TTT đã giảm -11.46%.

Trong 24 giờ qua, giá TabTrader Token (TTT) đạt mức cao nhất là $0.0962969189giá thấp nhất là $0.0838659152. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0124310037.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 35,480 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Raptoreum (RTM)

Giá Raptoreum (RTM) hôm nay là 0.0180888147 USD (cập nhật lúc 12:38:00 2022/01/28). Giá Raptoreum (RTM) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-0.19%). Trong tuần vừa qua, giá RTM đã giảm -11.46%.

Trong 24 giờ qua, giá Raptoreum (RTM) đạt mức cao nhất là $0.0195958726giá thấp nhất là $0.0173394410. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0022564316.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 60,034 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá TabTrader Token (TTT) và Raptoreum (RTM)

TabTrader Token TabTrader Token (TTT)Raptoreum Raptoreum (RTM)
Xếp hạng#5021#4649
Giá$0.0840016329$0.0180888147
Giá (24h) $-0.0163322586
-0.19%
$-0.0422129580
-2.33%
Giá thấp / cao 24h$0.0838659152
$0.0962969189
$0.0173394410
$0.0195958726
Khối lượng giao dịch 24h35,48060,034
Vốn hóa$84,001,633$379,865,108
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 TTT0 RTM
Tổng cung0 TTT0 RTM
Tổng cung tối đa1,000,000,000 TTT21,000,000,000 RTM
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá TabTrader Token (TTT) và Raptoreum (RTM)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường TabTrader Token (TTT) và Raptoreum (RTM)