So sánh tiền ảo SushiSwap (SUSHI) và Moonbeam (GLMR)

So sánh SushiSwap (SUSHI) và Moonbeam (GLMR) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo SushiSwap (SUSHI)

Giá SushiSwap (SUSHI) hôm nay là 0.8484784851 USD (cập nhật lúc 23:32:00 2023/06/01). Giá SushiSwap (SUSHI) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (1.52%). Trong tuần vừa qua, giá SUSHI đã giảm 1.82%.

Trong 24 giờ qua, giá SushiSwap (SUSHI) đạt mức cao nhất là $0.8961151442giá thấp nhất là $0.8304680782. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0656470659.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 17,093,791 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 195,493,734 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Moonbeam (GLMR)

Giá Moonbeam (GLMR) hôm nay là 0.2748602125 USD (cập nhật lúc 23:32:00 2023/06/01). Giá Moonbeam (GLMR) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (1.52%). Trong tuần vừa qua, giá GLMR đã tăng 1.82%.

Trong 24 giờ qua, giá Moonbeam (GLMR) đạt mức cao nhất là $0.2886923875giá thấp nhất là $0.2743323472. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0143600404.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,613,734 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 177,760,369 USD.

So sánh giá SushiSwap (SUSHI) và Moonbeam (GLMR)

SushiSwap SushiSwap (SUSHI)Moonbeam Moonbeam (GLMR)
Xếp hạng#149#159
Giá$0.8484784851$0.2748602125
Giá (24h) $1.2889364278
1.52%
$-0.0931530120
-0.34%
Giá thấp / cao 24h$0.8304680782
$0.8961151442
$0.2743323472
$0.2886923875
Khối lượng giao dịch 24h17,093,7911,613,734
Vốn hóa$212,119,621$294,047,111
Giao dịch / Vốn hóa0.921620.60453
Chiếm thị phần0.0172%0.0157%
Tổng lưu hành195,493,734 SUSHI177,760,369 GLMR
Tổng cung195,493,734 SUSHI177,760,369 GLMR
Tổng cung tối đa250,000,000 SUSHI- GLMR
Tỷ lệ lưu hành92.16%60.45%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá SushiSwap (SUSHI) và Moonbeam (GLMR)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường SushiSwap (SUSHI) và Moonbeam (GLMR)