So sánh tiền ảo SuperCells Token (SCT) và Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b)

So sánh SuperCells Token (SCT) và Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo SuperCells Token (SCT)

Giá SuperCells Token (SCT) hôm nay là 0.1372346869 USD (cập nhật lúc 08:58:00 2023/03/22). Giá SuperCells Token (SCT) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-4.23%). Trong tuần vừa qua, giá SCT đã giảm 12.64%.

Trong 24 giờ qua, giá SuperCells Token (SCT) đạt mức cao nhất là $0.1729973642giá thấp nhất là $0.1166711011. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0563262631.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 621,072 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b)

Giá Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b) hôm nay là 28,123.01 USD (cập nhật lúc 08:58:00 2023/03/22). Giá Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-4.23%). Trong tuần vừa qua, giá BTC.b đã tăng 12.64%.

Trong 24 giờ qua, giá Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b) đạt mức cao nhất là $29,228.9343438531giá thấp nhất là $26,963.2415970476. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $2,265.6927468055.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 2,045,913 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá SuperCells Token (SCT) và Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b)

SuperCells Token SuperCells Token (SCT)Bitcoin Avalanche Bridged Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b)
Xếp hạng#2923#2713
Giá$0.1372346869$28,123.01
Giá (24h) $-0.5798278218
-4.23%
$24,320.4661547212
0.86%
Giá thấp / cao 24h$0.1166711011
$0.1729973642
$26,963.2415970476
$29,228.9343438531
Khối lượng giao dịch 24h621,0722,045,913
Vốn hóa$686,173,434$0
Giao dịch / Vốn hóa0-
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 SCT0 BTC.b
Tổng cung0 SCT0 BTC.b
Tổng cung tối đa5,000,000,000 SCT- BTC.b
Tỷ lệ lưu hành0%-%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá SuperCells Token (SCT) và Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường SuperCells Token (SCT) và Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b)