So sánh tiền ảo SuperCells Token (SCT) và Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b)

So sánh SuperCells Token (SCT) và Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo SuperCells Token (SCT)

Giá SuperCells Token (SCT) hôm nay là 0.0975204246 USD (cập nhật lúc 10:19:00 2024/02/21). Giá SuperCells Token (SCT) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.59%). Trong tuần vừa qua, giá SCT đã tăng 5.3%.

Trong 24 giờ qua, giá SuperCells Token (SCT) đạt mức cao nhất là $0.1019866360giá thấp nhất là $0.0951054856. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0068811503.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 77,431 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b)

Giá Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b) hôm nay là 52,042.15 USD (cập nhật lúc 10:18:00 2024/02/21). Giá Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.59%). Trong tuần vừa qua, giá BTC.b đã tăng 5.3%.

Trong 24 giờ qua, giá Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b) đạt mức cao nhất là $52,724.9881961561giá thấp nhất là $49,393.9818129134. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $3,331.0063832427.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 13,106,523 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá SuperCells Token (SCT) và Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b)

SuperCells Token SuperCells Token (SCT)Bitcoin Avalanche Bridged Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b)
Xếp hạng#3589#2352
Giá$0.0975204246$52,042.15
Giá (24h) $0.0571625916
0.59%
$53,971.4635119145
1.04%
Giá thấp / cao 24h$0.0951054856
$0.1019866360
$49,393.9818129134
$52,724.9881961561
Khối lượng giao dịch 24h77,43113,106,523
Vốn hóa$487,602,123$0
Giao dịch / Vốn hóa0-
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 SCT0 BTC.b
Tổng cung0 SCT0 BTC.b
Tổng cung tối đa5,000,000,000 SCT- BTC.b
Tỷ lệ lưu hành0%-%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá SuperCells Token (SCT) và Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường SuperCells Token (SCT) và Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b)