So sánh tiền ảo Stronghold Token (SHX) và DeFi Degen Land (DDL)

So sánh Stronghold Token (SHX) và DeFi Degen Land (DDL) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Stronghold Token (SHX)

Giá Stronghold Token (SHX) hôm nay là 0.0007508079 USD (cập nhật lúc 10:53:00 2022/08/18). Giá Stronghold Token (SHX) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-0.10%). Trong tuần vừa qua, giá SHX đã giảm 4.84%.

Trong 24 giờ qua, giá Stronghold Token (SHX) đạt mức cao nhất là $0.0008021910giá thấp nhất là $0.0007004187. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0001017723.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 61,923 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 4,350,110 USD.

Tổng quan giá tiền ảo DeFi Degen Land (DDL)

Giá DeFi Degen Land (DDL) hôm nay là 0.0000001608 USD (cập nhật lúc 10:53:00 2022/08/18). Giá DeFi Degen Land (DDL) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-0.10%). Trong tuần vừa qua, giá DDL đã tăng 4.84%.

Trong 24 giờ qua, giá DeFi Degen Land (DDL) đạt mức cao nhất là $0.0000001696giá thấp nhất là $0.0000001500. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000000196.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 31 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 24,127 USD.

So sánh giá Stronghold Token (SHX) và DeFi Degen Land (DDL)

Stronghold Token Stronghold Token (SHX)DeFi Degen Land DeFi Degen Land (DDL)
Xếp hạng#1000#2458
Giá$0.0007508079$0.0000001608
Giá (24h) $-0.0000719862
-0.10%
$0.0000002859
1.78%
Giá thấp / cao 24h$0.0007004187
$0.0008021910
$0.0000001500
$0.0000001696
Khối lượng giao dịch 24h61,92331
Vốn hóa$75,080,795$48,254
Giao dịch / Vốn hóa0.057940.5
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành4,350,110 SHX24,127 DDL
Tổng cung4,350,110 SHX24,127 DDL
Tổng cung tối đa100,000,000,000 SHX300,000,000,000 DDL
Tỷ lệ lưu hành5.79%50%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Stronghold Token (SHX) và DeFi Degen Land (DDL)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Stronghold Token (SHX) và DeFi Degen Land (DDL)