So sánh tiền ảo Stronghold Token (SHX) và DeFi Degen Land (DDL)

So sánh Stronghold Token (SHX) và DeFi Degen Land (DDL) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Stronghold Token (SHX)

Giá Stronghold Token (SHX) hôm nay là 0.0008893515 USD (cập nhật lúc 09:52:00 2023/01/28). Giá Stronghold Token (SHX) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (26.71%). Trong tuần vừa qua, giá SHX đã tăng 0.74%.

Trong 24 giờ qua, giá Stronghold Token (SHX) đạt mức cao nhất là $0.0008893515giá thấp nhất là $0.0004405054. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0004488461.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 185,271 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 5,152,818 USD.

Tổng quan giá tiền ảo DeFi Degen Land (DDL)

Giá DeFi Degen Land (DDL) hôm nay là 0.0000001630 USD (cập nhật lúc 09:52:00 2023/01/28). Giá DeFi Degen Land (DDL) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (26.71%). Trong tuần vừa qua, giá DDL đã tăng 0.74%.

Trong 24 giờ qua, giá DeFi Degen Land (DDL) đạt mức cao nhất là $0.0000002449giá thấp nhất là $0.0000001554. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000000895.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 22 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 24,450 USD.

So sánh giá Stronghold Token (SHX) và DeFi Degen Land (DDL)

Stronghold Token Stronghold Token (SHX)DeFi Degen Land DeFi Degen Land (DDL)
Xếp hạng#925#2355
Giá$0.0008893515$0.0000001630
Giá (24h) $0.0237565928
26.71%
$0.0000004071
2.50%
Giá thấp / cao 24h$0.0004405054
$0.0008893515
$0.0000001554
$0.0000002449
Khối lượng giao dịch 24h185,27122
Vốn hóa$88,935,154$48,900
Giao dịch / Vốn hóa0.057940.5
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành5,152,818 SHX24,450 DDL
Tổng cung5,152,818 SHX24,450 DDL
Tổng cung tối đa100,000,000,000 SHX300,000,000,000 DDL
Tỷ lệ lưu hành5.79%50%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Stronghold Token (SHX) và DeFi Degen Land (DDL)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Stronghold Token (SHX) và DeFi Degen Land (DDL)