So sánh tiền ảo Step Hero (HERO) và DeFi Degen Land (DDL)

So sánh Step Hero (HERO) và DeFi Degen Land (DDL) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Step Hero (HERO)

Giá Step Hero (HERO) hôm nay là 0.0014572678 USD (cập nhật lúc 09:52:00 2023/01/28). Giá Step Hero (HERO) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (4.22%). Trong tuần vừa qua, giá HERO đã giảm 0.74%.

Trong 24 giờ qua, giá Step Hero (HERO) đạt mức cao nhất là $0.0015863116giá thấp nhất là $0.0013002996. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0002860120.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 47,174 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 18,873 USD.

Tổng quan giá tiền ảo DeFi Degen Land (DDL)

Giá DeFi Degen Land (DDL) hôm nay là 0.0000001630 USD (cập nhật lúc 09:52:00 2023/01/28). Giá DeFi Degen Land (DDL) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (4.22%). Trong tuần vừa qua, giá DDL đã tăng 0.74%.

Trong 24 giờ qua, giá DeFi Degen Land (DDL) đạt mức cao nhất là $0.0000002449giá thấp nhất là $0.0000001554. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000000895.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 22 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 24,450 USD.

So sánh giá Step Hero (HERO) và DeFi Degen Land (DDL)

Step Hero Step Hero (HERO)DeFi Degen Land DeFi Degen Land (DDL)
Xếp hạng#2383#2355
Giá$0.0014572678$0.0000001630
Giá (24h) $0.0061489740
4.22%
$0.0000004071
2.50%
Giá thấp / cao 24h$0.0013002996
$0.0015863116
$0.0000001554
$0.0000002449
Khối lượng giao dịch 24h47,17422
Vốn hóa$145,727$48,900
Giao dịch / Vốn hóa0.129510.5
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành18,873 HERO24,450 DDL
Tổng cung18,873 HERO24,450 DDL
Tổng cung tối đa100,000,000 HERO300,000,000,000 DDL
Tỷ lệ lưu hành12.95%50%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Step Hero (HERO) và DeFi Degen Land (DDL)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Step Hero (HERO) và DeFi Degen Land (DDL)