So sánh tiền ảo Step Hero (HERO) và DeFi Degen Land (DDL)

So sánh Step Hero (HERO) và DeFi Degen Land (DDL) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Step Hero (HERO)

Giá Step Hero (HERO) hôm nay là 0.0016718563 USD (cập nhật lúc 15:43:00 2023/12/01). Giá Step Hero (HERO) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (8.52%). Trong tuần vừa qua, giá HERO đã tăng 25.51%.

Trong 24 giờ qua, giá Step Hero (HERO) đạt mức cao nhất là $0.0016942859giá thấp nhất là $0.0012417659. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0004525200.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 29,894 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 21,652 USD.

Tổng quan giá tiền ảo DeFi Degen Land (DDL)

Giá DeFi Degen Land (DDL) hôm nay là 0.0000001600 USD (cập nhật lúc 19:03:00 2023/08/14). Giá DeFi Degen Land (DDL) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (8.52%). Trong tuần vừa qua, giá DDL đã tăng 25.51%.

Trong 24 giờ qua, giá DeFi Degen Land (DDL) đạt mức cao nhất là $0.0000001600giá thấp nhất là $0.0000001600. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000000001.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 0 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 24,000 USD.

So sánh giá Step Hero (HERO) và DeFi Degen Land (DDL)

Step Hero Step Hero (HERO)DeFi Degen Land DeFi Degen Land (DDL)
Xếp hạng#2095#2026
Giá$0.0016718563$0.0000001600
Giá (24h) $0.0142365942
8.52%
$0.0000000000
0.00%
Giá thấp / cao 24h$0.0012417659
$0.0016942859
$0.0000001600
$0.0000001600
Khối lượng giao dịch 24h29,8940
Vốn hóa$167,186$47,999
Giao dịch / Vốn hóa0.129510.5
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành21,652 HERO24,000 DDL
Tổng cung21,652 HERO24,000 DDL
Tổng cung tối đa100,000,000 HERO300,000,000,000 DDL
Tỷ lệ lưu hành12.95%50%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Step Hero (HERO) và DeFi Degen Land (DDL)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Step Hero (HERO) và DeFi Degen Land (DDL)