So sánh tiền ảo StartFi (STFI) và Scopuly Coin (SCOP)

So sánh StartFi (STFI) và Scopuly Coin (SCOP) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo StartFi (STFI)

Giá StartFi (STFI) hôm nay là 0.0370270546 USD (cập nhật lúc 11:48:00 2022/01/28). Giá StartFi (STFI) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-6.76%). Trong tuần vừa qua, giá STFI đã giảm 0.06%.

Trong 24 giờ qua, giá StartFi (STFI) đạt mức cao nhất là $0.0685799936giá thấp nhất là $0.0365878804. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0319921131.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 100,067 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Scopuly Coin (SCOP)

Giá Scopuly Coin (SCOP) hôm nay là 0.0790222746 USD (cập nhật lúc 11:35:00 2022/01/28). Giá Scopuly Coin (SCOP) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-6.76%). Trong tuần vừa qua, giá SCOP đã tăng 0.06%.

Trong 24 giờ qua, giá Scopuly Coin (SCOP) đạt mức cao nhất là $0.0797488012giá thấp nhất là $0.0779194025. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0018293988.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 0 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá StartFi (STFI) và Scopuly Coin (SCOP)

StartFi StartFi (STFI)Scopuly Coin Scopuly Coin (SCOP)
Xếp hạng#4281#8399
Giá$0.0370270546$0.0790222746
Giá (24h) $-0.2501851139
-6.76%
$0.0280046051
0.35%
Giá thấp / cao 24h$0.0365878804
$0.0685799936
$0.0779194025
$0.0797488012
Khối lượng giao dịch 24h100,0670
Vốn hóa$0$790,222,746
Giao dịch / Vốn hóa-0
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 STFI0 SCOP
Tổng cung0 STFI0 SCOP
Tổng cung tối đa- STFI9,999,999,999 SCOP
Tỷ lệ lưu hành-%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá StartFi (STFI) và Scopuly Coin (SCOP)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường StartFi (STFI) và Scopuly Coin (SCOP)