So sánh tiền ảo SOLACE (SOLACE) và Almond (ALM)

So sánh SOLACE (SOLACE) và Almond (ALM) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo SOLACE (SOLACE)

Giá SOLACE (SOLACE) hôm nay là 0.0136672354 USD (cập nhật lúc 11:59:00 2022/08/18). Giá SOLACE (SOLACE) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-1.52%). Trong tuần vừa qua, giá SOLACE đã giảm -30.21%.

Trong 24 giờ qua, giá SOLACE (SOLACE) đạt mức cao nhất là $0.0204386114giá thấp nhất là $0.0122941849. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0081444266.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,435 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Almond (ALM)

Giá Almond (ALM) hôm nay là 0.0000006711 USD (cập nhật lúc 11:59:00 2022/08/18). Giá Almond (ALM) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-1.52%). Trong tuần vừa qua, giá ALM đã giảm -30.21%.

Trong 24 giờ qua, giá Almond (ALM) đạt mức cao nhất là $0.0000012244giá thấp nhất là $0.0000005402. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000006843.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 22 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá SOLACE (SOLACE) và Almond (ALM)

SOLACE SOLACE (SOLACE)Almond Almond (ALM)
Xếp hạng#5878#7544
Giá$0.0136672354$0.0000006711
Giá (24h) $-0.0207644551
-1.52%
$-0.0000063338
-9.44%
Giá thấp / cao 24h$0.0122941849
$0.0204386114
$0.0000005402
$0.0000012244
Khối lượng giao dịch 24h1,43522
Vốn hóa$13,667,235$0
Giao dịch / Vốn hóa0-
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 SOLACE0 ALM
Tổng cung0 SOLACE0 ALM
Tổng cung tối đa1,000,000,000 SOLACE- ALM
Tỷ lệ lưu hành0%-%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá SOLACE (SOLACE) và Almond (ALM)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường SOLACE (SOLACE) và Almond (ALM)