So sánh tiền ảo Shuna Inuverse (SHUNAV2) và ReFork (EFK)

So sánh Shuna Inuverse (SHUNAV2) và ReFork (EFK) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Shuna Inuverse (SHUNAV2)

Giá Shuna Inuverse (SHUNAV2) hôm nay là 0.0000000053 USD (cập nhật lúc 23:29:00 2022/10/06). Giá Shuna Inuverse (SHUNAV2) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-2.38%). Trong tuần vừa qua, giá SHUNAV2 đã tăng -23.42%.

Trong 24 giờ qua, giá Shuna Inuverse (SHUNAV2) đạt mức cao nhất là $0.0000000309giá thấp nhất là $0.0000000046. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000000263.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 371 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo ReFork (EFK)

Giá ReFork (EFK) hôm nay là 0.0376037871 USD (cập nhật lúc 23:29:00 2022/10/06). Giá ReFork (EFK) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-2.38%). Trong tuần vừa qua, giá EFK đã giảm -23.42%.

Trong 24 giờ qua, giá ReFork (EFK) đạt mức cao nhất là $0.0598153700giá thấp nhất là $0.0361050216. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0237103484.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,954 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá Shuna Inuverse (SHUNAV2) và ReFork (EFK)

Shuna Inuverse Shuna Inuverse (SHUNAV2)ReFork ReFork (EFK)
Xếp hạng#6435#5705
Giá$0.0000000053$0.0376037871
Giá (24h) $-0.0000000127
-2.38%
$-1.2579007681
-33.45%
Giá thấp / cao 24h$0.0000000046
$0.0000000309
$0.0361050216
$0.0598153700
Khối lượng giao dịch 24h3711,954
Vốn hóa$532,730$150,415,148
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 SHUNAV20 EFK
Tổng cung0 SHUNAV20 EFK
Tổng cung tối đa100,000,000,000,000 SHUNAV24,000,000,000 EFK
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Shuna Inuverse (SHUNAV2) và ReFork (EFK)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Shuna Inuverse (SHUNAV2) và ReFork (EFK)