So sánh tiền ảo Sektor Token (SEKTOR) và MagnetGold (MTG)

So sánh Sektor Token (SEKTOR) và MagnetGold (MTG) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Sektor Token (SEKTOR)

Giá Sektor Token (SEKTOR) hôm nay là 0.0203863364 USD (cập nhật lúc 18:47:00 2022/08/10). Giá Sektor Token (SEKTOR) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (59.52%). Trong tuần vừa qua, giá SEKTOR đã tăng 2.46%.

Trong 24 giờ qua, giá Sektor Token (SEKTOR) đạt mức cao nhất là $0.0203878252giá thấp nhất là $0.0127780851. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0076097401.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 122,058 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo MagnetGold (MTG)

Giá MagnetGold (MTG) hôm nay là 0.2082778458 USD (cập nhật lúc 01:13:00 2023/12/10). Giá MagnetGold (MTG) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (59.52%). Trong tuần vừa qua, giá MTG đã tăng 2.46%.

Trong 24 giờ qua, giá MagnetGold (MTG) đạt mức cao nhất là $0.3097903612giá thấp nhất là $0.1855292529. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.1242611084.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 32,921 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá Sektor Token (SEKTOR) và MagnetGold (MTG)

Sektor Token Sektor Token (SEKTOR)MagnetGold MagnetGold (MTG)
Xếp hạng#3777#3921
Giá$0.0203863364$0.2082778458
Giá (24h) $1.2133756779
59.52%
$-1.8309791731
-8.79%
Giá thấp / cao 24h$0.0127780851
$0.0203878252
$0.1855292529
$0.3097903612
Khối lượng giao dịch 24h122,05832,921
Vốn hóa$20,386,336$145,794,492
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 SEKTOR0 MTG
Tổng cung0 SEKTOR0 MTG
Tổng cung tối đa1,000,000,000 SEKTOR700,000,000 MTG
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Sektor Token (SEKTOR) và MagnetGold (MTG)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Sektor Token (SEKTOR) và MagnetGold (MTG)