So sánh tiền ảo SALT (SALT) và BABB (BAX)

So sánh SALT (SALT) và BABB (BAX) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo SALT (SALT)

Giá SALT (SALT) hôm nay là 0.0445490483 USD (cập nhật lúc 01:13:00 2022/10/07). Giá SALT (SALT) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (2.19%). Trong tuần vừa qua, giá SALT đã tăng -13.57%.

Trong 24 giờ qua, giá SALT (SALT) đạt mức cao nhất là $0.0599364659giá thấp nhất là $0.0427257039. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0172107620.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 24,804 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 3,576,559 USD.

Tổng quan giá tiền ảo BABB (BAX)

Giá BABB (BAX) hôm nay là 0.0000501744 USD (cập nhật lúc 01:13:00 2022/10/07). Giá BABB (BAX) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (2.19%). Trong tuần vừa qua, giá BAX đã giảm -13.57%.

Trong 24 giờ qua, giá BABB (BAX) đạt mức cao nhất là $0.0000529766giá thấp nhất là $0.0000481822. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000047944.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 79,002 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 2,501,380 USD.

So sánh giá SALT (SALT) và BABB (BAX)

SALT SALT (SALT)BABB BABB (BAX)
Xếp hạng#1042#1145
Giá$0.0445490483$0.0000501744
Giá (24h) $0.0975532876
2.19%
$-0.0001537338
-3.06%
Giá thấp / cao 24h$0.0427257039
$0.0599364659
$0.0000481822
$0.0000529766
Khối lượng giao dịch 24h24,80479,002
Vốn hóa$5,345,886$2,508,720
Giao dịch / Vốn hóa0.669030.99707
Chiếm thị phần0.0004%0.0003%
Tổng lưu hành3,576,559 SALT2,501,380 BAX
Tổng cung3,576,559 SALT2,501,380 BAX
Tổng cung tối đa- SALT50,000,000,000 BAX
Tỷ lệ lưu hành66.9%99.71%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá SALT (SALT) và BABB (BAX)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường SALT (SALT) và BABB (BAX)