So sánh tiền ảo RUN TOGETHER (RUN) và Wrapped LUNA Classic (WLUNA)

So sánh RUN TOGETHER (RUN) và Wrapped LUNA Classic (WLUNA) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo RUN TOGETHER (RUN)

Giá RUN TOGETHER (RUN) hôm nay là 0.0339589481 USD (cập nhật lúc 06:48:00 2022/05/27). Giá RUN TOGETHER (RUN) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-14.10%). Trong tuần vừa qua, giá RUN đã giảm -0.58%.

Trong 24 giờ qua, giá RUN TOGETHER (RUN) đạt mức cao nhất là $0.0555827771giá thấp nhất là $0.0337577942. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0218249829.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 308,717 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Wrapped LUNA Classic (WLUNA)

Giá Wrapped LUNA Classic (WLUNA) hôm nay là 0.0001336320 USD (cập nhật lúc 07:13:00 2022/05/27). Giá Wrapped LUNA Classic (WLUNA) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-14.10%). Trong tuần vừa qua, giá WLUNA đã giảm -0.58%.

Trong 24 giờ qua, giá Wrapped LUNA Classic (WLUNA) đạt mức cao nhất là $0.0002165753giá thấp nhất là $0.0001217187. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000948566.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,976,403 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá RUN TOGETHER (RUN) và Wrapped LUNA Classic (WLUNA)

RUN TOGETHER RUN TOGETHER (RUN)Wrapped LUNA Classic Wrapped LUNA Classic (WLUNA)
Xếp hạng#3502#2976
Giá$0.0339589481$0.0001336320
Giá (24h) $-0.4786630882
-14.10%
$-0.0034995186
-26.19%
Giá thấp / cao 24h$0.0337577942
$0.0555827771
$0.0001217187
$0.0002165753
Khối lượng giao dịch 24h308,7171,976,403
Vốn hóa$8,489,737$693
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 RUN0 WLUNA
Tổng cung0 RUN0 WLUNA
Tổng cung tối đa250,000,000 RUN5,183,893 WLUNA
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá RUN TOGETHER (RUN) và Wrapped LUNA Classic (WLUNA)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường RUN TOGETHER (RUN) và Wrapped LUNA Classic (WLUNA)