So sánh tiền ảo RABBIT TECHNOLOGY (RABBIT) và FIA Protocol (FIA)

So sánh RABBIT TECHNOLOGY (RABBIT) và FIA Protocol (FIA) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo RABBIT TECHNOLOGY (RABBIT)

Giá RABBIT TECHNOLOGY (RABBIT) hôm nay là 0.0000001673 USD (cập nhật lúc 09:37:00 2023/01/28). Giá RABBIT TECHNOLOGY (RABBIT) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-18.78%). Trong tuần vừa qua, giá RABBIT đã tăng 27.37%.

Trong 24 giờ qua, giá RABBIT TECHNOLOGY (RABBIT) đạt mức cao nhất là $0.0000004512giá thấp nhất là $0.0000001266. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000003246.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 358 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo FIA Protocol (FIA)

Giá FIA Protocol (FIA) hôm nay là 0.0002700304 USD (cập nhật lúc 09:37:00 2023/01/28). Giá FIA Protocol (FIA) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-18.78%). Trong tuần vừa qua, giá FIA đã tăng 27.37%.

Trong 24 giờ qua, giá FIA Protocol (FIA) đạt mức cao nhất là $0.0003287658giá thấp nhất là $0.0001144279. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0002143379.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 54 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá RABBIT TECHNOLOGY (RABBIT) và FIA Protocol (FIA)

RABBIT TECHNOLOGY RABBIT TECHNOLOGY (RABBIT)FIA Protocol FIA Protocol (FIA)
Xếp hạng#6243#6861
Giá$0.0000001673$0.0002700304
Giá (24h) $-0.0000031413
-18.78%
$0.0003797777
1.41%
Giá thấp / cao 24h$0.0000001266
$0.0000004512
$0.0001144279
$0.0003287658
Khối lượng giao dịch 24h35854
Vốn hóa$92,937$135,015
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 RABBIT0 FIA
Tổng cung0 RABBIT0 FIA
Tổng cung tối đa555,555,555,555 RABBIT500,000,000 FIA
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá RABBIT TECHNOLOGY (RABBIT) và FIA Protocol (FIA)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường RABBIT TECHNOLOGY (RABBIT) và FIA Protocol (FIA)