So sánh tiền ảo Proton Protocol (PROTON) và Solana Beach (SOLANA)

So sánh Proton Protocol (PROTON) và Solana Beach (SOLANA) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Proton Protocol (PROTON)

Giá Proton Protocol (PROTON) hôm nay là 0.0043264560 USD (cập nhật lúc 18:43:00 2023/08/14). Giá Proton Protocol (PROTON) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (4.33%). Trong tuần vừa qua, giá PROTON đã tăng -45.26%.

Trong 24 giờ qua, giá Proton Protocol (PROTON) đạt mức cao nhất là $0.0045024932giá thấp nhất là $0.0040858360. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0004166571.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 5,959 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Solana Beach (SOLANA)

Giá Solana Beach (SOLANA) hôm nay là 0.0001950455 USD (cập nhật lúc 08:57:00 2024/04/18). Giá Solana Beach (SOLANA) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (4.33%). Trong tuần vừa qua, giá SOLANA đã giảm -45.26%.

Trong 24 giờ qua, giá Solana Beach (SOLANA) đạt mức cao nhất là $0.0004695940giá thấp nhất là $0.0001675246. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0003020694.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 13,896 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá Proton Protocol (PROTON) và Solana Beach (SOLANA)

Proton Protocol Proton Protocol (PROTON)Solana Beach Solana Beach (SOLANA)
Xếp hạng#4700#4916
Giá$0.0043264560$0.0001950455
Giá (24h) $0.0187291338
4.33%
$0.0001552400
0.80%
Giá thấp / cao 24h$0.0040858360
$0.0045024932
$0.0001675246
$0.0004695940
Khối lượng giao dịch 24h5,95913,896
Vốn hóa$21,632$195,046
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 PROTON0 SOLANA
Tổng cung0 PROTON0 SOLANA
Tổng cung tối đa5,000,000 PROTON1,000,000,000 SOLANA
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Proton Protocol (PROTON) và Solana Beach (SOLANA)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Proton Protocol (PROTON) và Solana Beach (SOLANA)