So sánh tiền ảo Presearch (PRE) và Big Data Protocol (BDP)

So sánh Presearch (PRE) và Big Data Protocol (BDP) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Presearch (PRE)

Giá Presearch (PRE) hôm nay là 0.0169142992 USD (cập nhật lúc 07:59:00 2024/04/18). Giá Presearch (PRE) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-3.92%). Trong tuần vừa qua, giá PRE đã giảm -24.93%.

Trong 24 giờ qua, giá Presearch (PRE) đạt mức cao nhất là $0.0218521705giá thấp nhất là $0.0167791100. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0050730605.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 89,818 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 6,707,846 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Big Data Protocol (BDP)

Giá Big Data Protocol (BDP) hôm nay là 0.1967761029 USD (cập nhật lúc 07:59:00 2024/04/18). Giá Big Data Protocol (BDP) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-3.92%). Trong tuần vừa qua, giá BDP đã giảm -24.93%.

Trong 24 giờ qua, giá Big Data Protocol (BDP) đạt mức cao nhất là $0.2882254300giá thấp nhất là $0.1967761029. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0914493271.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 214,619 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 10,287,230 USD.

So sánh giá Presearch (PRE) và Big Data Protocol (BDP)

Presearch Presearch (PRE)Big Data Protocol Big Data Protocol (BDP)
Xếp hạng#1197#1062
Giá$0.0169142992$0.1967761029
Giá (24h) $-0.0663132580
-3.92%
$-1.4864913414
-7.55%
Giá thấp / cao 24h$0.0167791100
$0.0218521705
$0.1967761029
$0.2882254300
Khối lượng giao dịch 24h89,818214,619
Vốn hóa$16,914,299$15,742,088
Giao dịch / Vốn hóa0.396580.65349
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành6,707,846 PRE10,287,230 BDP
Tổng cung6,707,846 PRE10,287,230 BDP
Tổng cung tối đa1,000,000,000 PRE80,000,000 BDP
Tỷ lệ lưu hành39.66%65.35%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Presearch (PRE) và Big Data Protocol (BDP)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Presearch (PRE) và Big Data Protocol (BDP)