So sánh tiền ảo Polkadot (DOT) và TRON (TRX)

So sánh Polkadot (DOT) và TRON (TRX) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Polkadot (DOT)

Giá Polkadot (DOT) hôm nay là 7.20 USD (cập nhật lúc 23:57:00 2023/12/09). Giá Polkadot (DOT) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (7.16%). Trong tuần vừa qua, giá DOT đã tăng 4.87%.

Trong 24 giờ qua, giá Polkadot (DOT) đạt mức cao nhất là $7.6344964833giá thấp nhất là $5.5327929587. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $2.1017035246.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 708,712,764 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 9,327,958,023 USD.

Tổng quan giá tiền ảo TRON (TRX)

Giá TRON (TRX) hôm nay là 0.1074795041 USD (cập nhật lúc 23:57:00 2023/12/09). Giá TRON (TRX) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (7.16%). Trong tuần vừa qua, giá TRX đã tăng 4.87%.

Trong 24 giờ qua, giá TRON (TRX) đạt mức cao nhất là $0.1086173621giá thấp nhất là $0.1026856837. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0059316785.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 283,530,538 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 9,508,581,574 USD.

So sánh giá Polkadot (DOT) và TRON (TRX)

Polkadot Polkadot (DOT)TRON TRON (TRX)
Xếp hạng#12#11
Giá$7.20$0.1074795041
Giá (24h) $51.5942914236
7.16%
$0.1089643238
1.01%
Giá thấp / cao 24h$5.5327929587
$7.6344964833
$0.1026856837
$0.1086173621
Khối lượng giao dịch 24h708,712,764283,530,538
Vốn hóa$9,985,690,973$9,508,586,608
Giao dịch / Vốn hóa0.934131
Chiếm thị phần0.5678%0.5785%
Tổng lưu hành9,327,958,023 DOT9,508,581,574 TRX
Tổng cung9,327,958,023 DOT9,508,581,574 TRX
Tổng cung tối đa- DOT- TRX
Tỷ lệ lưu hành93.41%100%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Polkadot (DOT) và TRON (TRX)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Polkadot (DOT) và TRON (TRX)