So sánh tiền ảo Polkadot (DOT) và Terra Classic (LUNC)

So sánh Polkadot (DOT) và Terra Classic (LUNC) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Polkadot (DOT)

Giá Polkadot (DOT) hôm nay là 6.38 USD (cập nhật lúc 01:13:00 2022/10/07). Giá Polkadot (DOT) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.27%). Trong tuần vừa qua, giá DOT đã tăng 4.76%.

Trong 24 giờ qua, giá Polkadot (DOT) đạt mức cao nhất là $6.5236548901giá thấp nhất là $6.2970228439. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.2266320462.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 201,602,207 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 7,170,809,070 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Terra Classic (LUNC)

Giá Terra Classic (LUNC) hôm nay là 0.0002898451 USD (cập nhật lúc 01:13:00 2022/10/07). Giá Terra Classic (LUNC) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.27%). Trong tuần vừa qua, giá LUNC đã tăng 4.76%.

Trong 24 giờ qua, giá Terra Classic (LUNC) đạt mức cao nhất là $0.0003183916giá thấp nhất là $0.0002898451. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000285465.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 270,830,272 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 1,782,858,380 USD.

So sánh giá Polkadot (DOT) và Terra Classic (LUNC)

Polkadot Polkadot (DOT)Terra Classic Terra Classic (LUNC)
Xếp hạng#12#31
Giá$6.38$0.0002898451
Giá (24h) $1.6999354766
0.27%
$-0.0008511750
-2.94%
Giá thấp / cao 24h$6.2970228439
$6.5236548901
$0.0002898451
$0.0003183916
Khối lượng giao dịch 24h201,602,207270,830,272
Vốn hóa$7,908,497,546$2,001,095,894
Giao dịch / Vốn hóa0.906720.89094
Chiếm thị phần0.7447%0.1852%
Tổng lưu hành7,170,809,070 DOT1,782,858,380 LUNC
Tổng cung7,170,809,070 DOT1,782,858,380 LUNC
Tổng cung tối đa- DOT- LUNC
Tỷ lệ lưu hành90.67%89.09%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Polkadot (DOT) và Terra Classic (LUNC)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Polkadot (DOT) và Terra Classic (LUNC)