So sánh tiền ảo Polkadot (DOT) và Avalanche (AVAX)

So sánh Polkadot (DOT) và Avalanche (AVAX) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Polkadot (DOT)

Giá Polkadot (DOT) hôm nay là 7.07 USD (cập nhật lúc 05:08:00 2022/07/05). Giá Polkadot (DOT) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (3.06%). Trong tuần vừa qua, giá DOT đã giảm -8.52%.

Trong 24 giờ qua, giá Polkadot (DOT) đạt mức cao nhất là $7.1601601987giá thấp nhất là $6.6179717739. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.5421884249.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 380,655,575 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 6,984,918,366 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Avalanche (AVAX)

Giá Avalanche (AVAX) hôm nay là 17.72 USD (cập nhật lúc 05:07:00 2022/07/05). Giá Avalanche (AVAX) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (3.06%). Trong tuần vừa qua, giá AVAX đã giảm -8.52%.

Trong 24 giờ qua, giá Avalanche (AVAX) đạt mức cao nhất là $17.7224858449giá thấp nhất là $15.8975916267. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $1.8248942182.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 411,047,097 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 5,009,279,063 USD.

So sánh giá Polkadot (DOT) và Avalanche (AVAX)

Polkadot Polkadot (DOT)Avalanche Avalanche (AVAX)
Xếp hạng#11#17
Giá$7.07$17.72
Giá (24h) $21.6591312897
3.06%
$131.2593475661
7.41%
Giá thấp / cao 24h$6.6179717739
$7.1601601987
$15.8975916267
$17.7224858449
Khối lượng giao dịch 24h380,655,575411,047,097
Vốn hóa$7,803,408,358$12,760,189,808
Giao dịch / Vốn hóa0.895110.39257
Chiếm thị phần0.7759%0.5565%
Tổng lưu hành6,984,918,366 DOT5,009,279,063 AVAX
Tổng cung6,984,918,366 DOT5,009,279,063 AVAX
Tổng cung tối đa- DOT720,000,000 AVAX
Tỷ lệ lưu hành89.51%39.26%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Polkadot (DOT) và Avalanche (AVAX)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Polkadot (DOT) và Avalanche (AVAX)