So sánh tiền ảo Pitbull (PIT) và Bombcrypto (BCOIN)

So sánh Pitbull (PIT) và Bombcrypto (BCOIN) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Pitbull (PIT)

Giá Pitbull (PIT) hôm nay là 0.0000000021 USD (cập nhật lúc 13:14:01 2021/11/30). Giá Pitbull (PIT) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-10.15%). Trong tuần vừa qua, giá PIT đã giảm 30.91%.

Trong 24 giờ qua, giá Pitbull (PIT) đạt mức cao nhất là $0.0000000027giá thấp nhất là $0.0000000021. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000000006.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 2,716,662 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Bombcrypto (BCOIN)

Giá Bombcrypto (BCOIN) hôm nay là 7.94 USD (cập nhật lúc 13:13:58 2021/11/30). Giá Bombcrypto (BCOIN) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-10.15%). Trong tuần vừa qua, giá BCOIN đã tăng 30.91%.

Trong 24 giờ qua, giá Bombcrypto (BCOIN) đạt mức cao nhất là $8.6620926301giá thấp nhất là $6.7579547093. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $1.9041379207.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 25,476,244 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá Pitbull (PIT) và Bombcrypto (BCOIN)

Pitbull Pitbull (PIT)Bombcrypto Bombcrypto (BCOIN)
Xếp hạng#3018#2799
Giá$0.0000000021$7.94
Giá (24h) $-0.0000000214
-10.15%
$-39.6299765912
-4.99%
Giá thấp / cao 24h$0.0000000021
$0.0000000027
$6.7579547093
$8.6620926301
Khối lượng giao dịch 24h2,716,66225,476,244
Vốn hóa$210,562,591$793,836,047
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 PIT0 BCOIN
Tổng cung0 PIT0 BCOIN
Tổng cung tối đa100,000,000,000,000,000 PIT100,000,000 BCOIN
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Pitbull (PIT) và Bombcrypto (BCOIN)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Pitbull (PIT) và Bombcrypto (BCOIN)