So sánh tiền ảo PEAKDEFI (PEAK) và Kryll (KRL)

So sánh PEAKDEFI (PEAK) và Kryll (KRL) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo PEAKDEFI (PEAK)

Giá PEAKDEFI (PEAK) hôm nay là 0.0134787146 USD (cập nhật lúc 10:32:00 2022/08/18). Giá PEAKDEFI (PEAK) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-6.03%). Trong tuần vừa qua, giá PEAK đã giảm -1.69%.

Trong 24 giờ qua, giá PEAKDEFI (PEAK) đạt mức cao nhất là $0.0157634429giá thấp nhất là $0.0133603992. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0024030438.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 109,524 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 18,257,151 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Kryll (KRL)

Giá Kryll (KRL) hôm nay là 0.4663685059 USD (cập nhật lúc 10:32:00 2022/08/18). Giá Kryll (KRL) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-6.03%). Trong tuần vừa qua, giá KRL đã giảm -1.69%.

Trong 24 giờ qua, giá Kryll (KRL) đạt mức cao nhất là $0.4875698181giá thấp nhất là $0.4602251381. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0273446800.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 361,589 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 17,930,282 USD.

So sánh giá PEAKDEFI (PEAK) và Kryll (KRL)

PEAKDEFI PEAKDEFI (PEAK)Kryll Kryll (KRL)
Xếp hạng#649#651
Giá$0.0134787146$0.4663685059
Giá (24h) $-0.0812093644
-6.03%
$-0.9984544670
-2.14%
Giá thấp / cao 24h$0.0133603992
$0.0157634429
$0.4602251381
$0.4875698181
Khối lượng giao dịch 24h109,524361,589
Vốn hóa$29,788,151$23,046,695
Giao dịch / Vốn hóa0.61290.778
Chiếm thị phần0%0.0016%
Tổng lưu hành18,257,151 PEAK17,930,282 KRL
Tổng cung18,257,151 PEAK17,930,282 KRL
Tổng cung tối đa- PEAK49,417,348 KRL
Tỷ lệ lưu hành61.29%77.8%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá PEAKDEFI (PEAK) và Kryll (KRL)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường PEAKDEFI (PEAK) và Kryll (KRL)