So sánh tiền ảo PEAKDEFI (PEAK) và Cratos (CRTS)

So sánh PEAKDEFI (PEAK) và Cratos (CRTS) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo PEAKDEFI (PEAK)

Giá PEAKDEFI (PEAK) hôm nay là 0.0134424354 USD (cập nhật lúc 11:53:00 2022/08/18). Giá PEAKDEFI (PEAK) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-6.66%). Trong tuần vừa qua, giá PEAK đã giảm -3.84%.

Trong 24 giờ qua, giá PEAKDEFI (PEAK) đạt mức cao nhất là $0.0157634429giá thấp nhất là $0.0133603992. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0024030438.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 110,272 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 18,208,010 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Cratos (CRTS)

Giá Cratos (CRTS) hôm nay là 0.0005944058 USD (cập nhật lúc 11:53:00 2022/08/18). Giá Cratos (CRTS) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-6.66%). Trong tuần vừa qua, giá CRTS đã giảm -3.84%.

Trong 24 giờ qua, giá Cratos (CRTS) đạt mức cao nhất là $0.0006406003giá thấp nhất là $0.0005904512. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000501491.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,235,552 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 20,805,792 USD.

So sánh giá PEAKDEFI (PEAK) và Cratos (CRTS)

PEAKDEFI PEAKDEFI (PEAK)Cratos Cratos (CRTS)
Xếp hạng#652#622
Giá$0.0134424354$0.0005944058
Giá (24h) $-0.0895171196
-6.66%
$-0.0030164296
-5.07%
Giá thấp / cao 24h$0.0133603992
$0.0157634429
$0.0005904512
$0.0006406003
Khối lượng giao dịch 24h110,2721,235,552
Vốn hóa$29,707,973$59,440,585
Giao dịch / Vốn hóa0.61290.35003
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành18,208,010 PEAK20,805,792 CRTS
Tổng cung18,208,010 PEAK20,805,792 CRTS
Tổng cung tối đa- PEAK100,000,000,000 CRTS
Tỷ lệ lưu hành61.29%35%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá PEAKDEFI (PEAK) và Cratos (CRTS)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường PEAKDEFI (PEAK) và Cratos (CRTS)