So sánh tiền ảo Pario (PARIO) và Dali (DALI)

So sánh Pario (PARIO) và Dali (DALI) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Pario (PARIO)

Giá Pario (PARIO) hôm nay là 0.0000313754 USD (cập nhật lúc 18:51:00 2023/08/14). Giá Pario (PARIO) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-0.47%). Trong tuần vừa qua, giá PARIO đã giảm -8.18%.

Trong 24 giờ qua, giá Pario (PARIO) đạt mức cao nhất là $0.0001376000giá thấp nhất là $0.0000313729. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0001062271.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 5 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Dali (DALI)

Giá Dali (DALI) hôm nay là 0.0000000072 USD (cập nhật lúc 07:41:00 2024/04/18). Giá Dali (DALI) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-0.47%). Trong tuần vừa qua, giá DALI đã giảm -8.18%.

Trong 24 giờ qua, giá Dali (DALI) đạt mức cao nhất là $0.0000000078giá thấp nhất là $0.0000000072. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000000006.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 7 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá Pario (PARIO) và Dali (DALI)

Pario Pario (PARIO)Dali Dali (DALI)
Xếp hạng#7407#8021
Giá$0.0000313754$0.0000000072
Giá (24h) $-0.0000146770
-0.47%
$-0.0000000070
-0.97%
Giá thấp / cao 24h$0.0000313729
$0.0001376000
$0.0000000072
$0.0000000078
Khối lượng giao dịch 24h57
Vốn hóa$3,138$5,021,191
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 PARIO0 DALI
Tổng cung0 PARIO0 DALI
Tổng cung tối đa100,000,000 PARIO700,000,000,000,000 DALI
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Pario (PARIO) và Dali (DALI)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Pario (PARIO) và Dali (DALI)