So sánh tiền ảo Olyverse (OLY) và Crypton (CRP)

So sánh Olyverse (OLY) và Crypton (CRP) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Olyverse (OLY)

Giá Olyverse (OLY) hôm nay là 0.0007019271 USD (cập nhật lúc 23:42:00 2022/10/06). Giá Olyverse (OLY) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-1.33%). Trong tuần vừa qua, giá OLY đã tăng -52.33%.

Trong 24 giờ qua, giá Olyverse (OLY) đạt mức cao nhất là $0.0007760542giá thấp nhất là $0.0006898134. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000862407.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 7,012 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 930,669 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Crypton (CRP)

Giá Crypton (CRP) hôm nay là 0.3446091815 USD (cập nhật lúc 23:42:00 2022/10/06). Giá Crypton (CRP) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-1.33%). Trong tuần vừa qua, giá CRP đã giảm -52.33%.

Trong 24 giờ qua, giá Crypton (CRP) đạt mức cao nhất là $0.7142721594giá thấp nhất là $0.3043161377. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.4099560217.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 100,617 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 2,436,165 USD.

So sánh giá Olyverse (OLY) và Crypton (CRP)

Olyverse Olyverse (OLY)Crypton Crypton (CRP)
Xếp hạng#1454#1153
Giá$0.0007019271$0.3446091815
Giá (24h) $-0.0009312896
-1.33%
$-17.2433823514
-50.04%
Giá thấp / cao 24h$0.0006898134
$0.0007760542
$0.3043161377
$0.7142721594
Khối lượng giao dịch 24h7,012100,617
Vốn hóa$3,509,636$2,436,165
Giao dịch / Vốn hóa0.265181
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành930,669 OLY2,436,165 CRP
Tổng cung930,669 OLY2,436,165 CRP
Tổng cung tối đa5,000,000,000 OLY- CRP
Tỷ lệ lưu hành26.52%100%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Olyverse (OLY) và Crypton (CRP)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Olyverse (OLY) và Crypton (CRP)