So sánh tiền ảo Olyverse (OLY) và Nabox (NABOX)

So sánh Olyverse (OLY) và Nabox (NABOX) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Olyverse (OLY)

Giá Olyverse (OLY) hôm nay là 0.0007880482 USD (cập nhật lúc 19:03:00 2023/08/14). Giá Olyverse (OLY) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-0.20%). Trong tuần vừa qua, giá OLY đã giảm -2.08%.

Trong 24 giờ qua, giá Olyverse (OLY) đạt mức cao nhất là $0.0007944867giá thấp nhất là $0.0007654704. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000290164.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 10,586 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 1,061,524 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Nabox (NABOX)

Giá Nabox (NABOX) hôm nay là 0.0000044014 USD (cập nhật lúc 19:02:00 2023/08/14). Giá Nabox (NABOX) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-0.20%). Trong tuần vừa qua, giá NABOX đã giảm -2.08%.

Trong 24 giờ qua, giá Nabox (NABOX) đạt mức cao nhất là $0.0000044785giá thấp nhất là $0.0000043801. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000000983.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 194,998 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 918,194 USD.

So sánh giá Olyverse (OLY) và Nabox (NABOX)

Olyverse Olyverse (OLY)Nabox Nabox (NABOX)
Xếp hạng#1308#1345
Giá$0.0007880482$0.0000044014
Giá (24h) $-0.0001608867
-0.20%
$-0.0000031250
-0.71%
Giá thấp / cao 24h$0.0007654704
$0.0007944867
$0.0000043801
$0.0000044785
Khối lượng giao dịch 24h10,586194,998
Vốn hóa$3,940,241$4,401,400
Giao dịch / Vốn hóa0.269410.20861
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành1,061,524 OLY918,194 NABOX
Tổng cung1,061,524 OLY918,194 NABOX
Tổng cung tối đa5,000,000,000 OLY1,000,000,000,000 NABOX
Tỷ lệ lưu hành26.94%20.86%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Olyverse (OLY) và Nabox (NABOX)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Olyverse (OLY) và Nabox (NABOX)