So sánh tiền ảo Olyverse (OLY) và Nabox (NABOX)

So sánh Olyverse (OLY) và Nabox (NABOX) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Olyverse (OLY)

Giá Olyverse (OLY) hôm nay là 0.0007019984 USD (cập nhật lúc 00:28:00 2022/10/07). Giá Olyverse (OLY) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.37%). Trong tuần vừa qua, giá OLY đã tăng 6.73%.

Trong 24 giờ qua, giá Olyverse (OLY) đạt mức cao nhất là $0.0007760542giá thấp nhất là $0.0006898134. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000862407.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 6,953 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 930,763 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Nabox (NABOX)

Giá Nabox (NABOX) hôm nay là 0.0000067540 USD (cập nhật lúc 00:27:00 2022/10/07). Giá Nabox (NABOX) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.37%). Trong tuần vừa qua, giá NABOX đã tăng 6.73%.

Trong 24 giờ qua, giá Nabox (NABOX) đạt mức cao nhất là $0.0000069822giá thấp nhất là $0.0000062256. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000007566.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 527,406 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 1,247,679 USD.

So sánh giá Olyverse (OLY) và Nabox (NABOX)

Olyverse Olyverse (OLY)Nabox Nabox (NABOX)
Xếp hạng#1452#1352
Giá$0.0007019984$0.0000067540
Giá (24h) $0.0002627786
0.37%
$0.0000461464
6.83%
Giá thấp / cao 24h$0.0006898134
$0.0007760542
$0.0000062256
$0.0000069822
Khối lượng giao dịch 24h6,953527,406
Vốn hóa$3,509,992$6,754,030
Giao dịch / Vốn hóa0.265180.18473
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành930,763 OLY1,247,679 NABOX
Tổng cung930,763 OLY1,247,679 NABOX
Tổng cung tối đa5,000,000,000 OLY1,000,000,000,000 NABOX
Tỷ lệ lưu hành26.52%18.47%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Olyverse (OLY) và Nabox (NABOX)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Olyverse (OLY) và Nabox (NABOX)