So sánh tiền ảo Arbitrove Protocol (TROVE) và ARBUZ (ARBUZ)

So sánh Arbitrove Protocol (TROVE) và ARBUZ (ARBUZ) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Arbitrove Protocol (TROVE)

Giá Arbitrove Protocol (TROVE) hôm nay là 0.0043987039 USD (cập nhật lúc 06:43:00 2024/04/18). Giá Arbitrove Protocol (TROVE) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-3.69%). Trong tuần vừa qua, giá TROVE đã giảm -21.34%.

Trong 24 giờ qua, giá Arbitrove Protocol (TROVE) đạt mức cao nhất là $0.0059651174giá thấp nhất là $0.0043493660. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0016157514.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 110,051 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo ARBUZ (ARBUZ)

Giá ARBUZ (ARBUZ) hôm nay là 2.21 USD (cập nhật lúc 06:44:00 2024/04/18). Giá ARBUZ (ARBUZ) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-3.69%). Trong tuần vừa qua, giá ARBUZ đã giảm -21.34%.

Trong 24 giờ qua, giá ARBUZ (ARBUZ) đạt mức cao nhất là $3.1496471102giá thấp nhất là $0.0047452268. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $3.1449018833.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 117,357 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá Arbitrove Protocol (TROVE) và ARBUZ (ARBUZ)

Arbitrove Protocol Arbitrove Protocol (TROVE)ARBUZ ARBUZ (ARBUZ)
Xếp hạng#3659#3619
Giá$0.0043987039$2.21
Giá (24h) $-0.0162097618
-3.69%
$-9.4867424716
-4.29%
Giá thấp / cao 24h$0.0043493660
$0.0059651174
$0.0047452268
$3.1496471102
Khối lượng giao dịch 24h110,051117,357
Vốn hóa$4,398,704$22,107,290
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 TROVE0 ARBUZ
Tổng cung0 TROVE0 ARBUZ
Tổng cung tối đa1,000,000,000 TROVE10,000,000 ARBUZ
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Arbitrove Protocol (TROVE) và ARBUZ (ARBUZ)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Arbitrove Protocol (TROVE) và ARBUZ (ARBUZ)