So sánh tiền ảo Monsta Infinite (MONI) và Oddz (ODDZ)

So sánh Monsta Infinite (MONI) và Oddz (ODDZ) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Monsta Infinite (MONI)

Giá Monsta Infinite (MONI) hôm nay là 0.0097578027 USD (cập nhật lúc 19:02:00 2023/08/14). Giá Monsta Infinite (MONI) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-0.24%). Trong tuần vừa qua, giá MONI đã giảm -5.84%.

Trong 24 giờ qua, giá Monsta Infinite (MONI) đạt mức cao nhất là $0.0102895206giá thấp nhất là $0.0096270060. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0006625146.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 168,596 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 879,699 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Oddz (ODDZ)

Giá Oddz (ODDZ) hôm nay là 0.0104761823 USD (cập nhật lúc 19:03:00 2023/08/14). Giá Oddz (ODDZ) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-0.24%). Trong tuần vừa qua, giá ODDZ đã giảm -5.84%.

Trong 24 giờ qua, giá Oddz (ODDZ) đạt mức cao nhất là $0.0130698898giá thấp nhất là $0.0101410513. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0029288386.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 150,820 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 936,630 USD.

So sánh giá Monsta Infinite (MONI) và Oddz (ODDZ)

Monsta Infinite Monsta Infinite (MONI)Oddz Oddz (ODDZ)
Xếp hạng#1354#1336
Giá$0.0097578027$0.0104761823
Giá (24h) $-0.0023072702
-0.24%
$-0.0035665462
-0.34%
Giá thấp / cao 24h$0.0096270060
$0.0102895206
$0.0101410513
$0.0130698898
Khối lượng giao dịch 24h168,596150,820
Vốn hóa$2,634,607$1,047,618
Giao dịch / Vốn hóa0.33390.89406
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành879,699 MONI936,630 ODDZ
Tổng cung879,699 MONI936,630 ODDZ
Tổng cung tối đa270,000,000 MONI100,000,000 ODDZ
Tỷ lệ lưu hành33.39%89.41%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Monsta Infinite (MONI) và Oddz (ODDZ)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Monsta Infinite (MONI) và Oddz (ODDZ)