So sánh tiền ảo MiniTesla (MINITESLA) và Puriever (PURE)

So sánh MiniTesla (MINITESLA) và Puriever (PURE) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo MiniTesla (MINITESLA)

Giá MiniTesla (MINITESLA) hôm nay là 0.0000000001 USD (cập nhật lúc 12:54:00 2022/05/27). Giá MiniTesla (MINITESLA) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (97.43%). Trong tuần vừa qua, giá MINITESLA đã tăng 28.9%.

Trong 24 giờ qua, giá MiniTesla (MINITESLA) đạt mức cao nhất là $0.0000000001giá thấp nhất là $0.0000000000. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000000001.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 54,870 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Puriever (PURE)

Giá Puriever (PURE) hôm nay là 0.0458199969 USD (cập nhật lúc 12:54:00 2022/05/27). Giá Puriever (PURE) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (97.43%). Trong tuần vừa qua, giá PURE đã tăng 28.9%.

Trong 24 giờ qua, giá Puriever (PURE) đạt mức cao nhất là $0.0467652665giá thấp nhất là $0.0346430757. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0121221908.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 280,305 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá MiniTesla (MINITESLA) và Puriever (PURE)

MiniTesla MiniTesla (MINITESLA)Puriever Puriever (PURE)
Xếp hạng#4368#3496
Giá$0.0000000001$0.0458199969
Giá (24h) $0.0000000082
97.43%
$0.6202687135
13.54%
Giá thấp / cao 24h$0.0000000000
$0.0000000001
$0.0346430757
$0.0467652665
Khối lượng giao dịch 24h54,870280,305
Vốn hóa$84,333$54,983,996
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 MINITESLA0 PURE
Tổng cung0 MINITESLA0 PURE
Tổng cung tối đa1,000,000,000,000,000 MINITESLA- PURE
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá MiniTesla (MINITESLA) và Puriever (PURE)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường MiniTesla (MINITESLA) và Puriever (PURE)