So sánh tiền ảo MiniTesla (MINITESLA) và PlayNity (PLY)

So sánh MiniTesla (MINITESLA) và PlayNity (PLY) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo MiniTesla (MINITESLA)

Giá MiniTesla (MINITESLA) hôm nay là 0.0000000001 USD (cập nhật lúc 12:08:00 2022/05/27). Giá MiniTesla (MINITESLA) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (102.30%). Trong tuần vừa qua, giá MINITESLA đã tăng 19.95%.

Trong 24 giờ qua, giá MiniTesla (MINITESLA) đạt mức cao nhất là $0.0000000001giá thấp nhất là $0.0000000000. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000000001.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 55,553 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo PlayNity (PLY)

Giá PlayNity (PLY) hôm nay là 0.0320314926 USD (cập nhật lúc 12:08:00 2022/05/27). Giá PlayNity (PLY) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (102.30%). Trong tuần vừa qua, giá PLY đã tăng 19.95%.

Trong 24 giờ qua, giá PlayNity (PLY) đạt mức cao nhất là $0.0953081081giá thấp nhất là $0.0232398658. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0720682423.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 123,351 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá MiniTesla (MINITESLA) và PlayNity (PLY)

MiniTesla MiniTesla (MINITESLA)PlayNity PlayNity (PLY)
Xếp hạng#4357#3919
Giá$0.0000000001$0.0320314926
Giá (24h) $0.0000000088
102.30%
$-0.1973139503
-6.16%
Giá thấp / cao 24h$0.0000000000
$0.0000000001
$0.0232398658
$0.0953081081
Khối lượng giao dịch 24h55,553123,351
Vốn hóa$85,663$4,804,724
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 MINITESLA0 PLY
Tổng cung0 MINITESLA0 PLY
Tổng cung tối đa1,000,000,000,000,000 MINITESLA150,000,000 PLY
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá MiniTesla (MINITESLA) và PlayNity (PLY)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường MiniTesla (MINITESLA) và PlayNity (PLY)