So sánh tiền ảo MiniTesla (MINITESLA) và Green Chart (GREEN)

So sánh MiniTesla (MINITESLA) và Green Chart (GREEN) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo MiniTesla (MINITESLA)

Giá MiniTesla (MINITESLA) hôm nay là 0.0000000001 USD (cập nhật lúc 12:54:00 2022/05/27). Giá MiniTesla (MINITESLA) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (97.43%). Trong tuần vừa qua, giá MINITESLA đã tăng 24.08%.

Trong 24 giờ qua, giá MiniTesla (MINITESLA) đạt mức cao nhất là $0.0000000001giá thấp nhất là $0.0000000000. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000000001.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 54,870 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Green Chart (GREEN)

Giá Green Chart (GREEN) hôm nay là 0.0000031065 USD (cập nhật lúc 13:10:00 2022/05/27). Giá Green Chart (GREEN) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (97.43%). Trong tuần vừa qua, giá GREEN đã tăng 24.08%.

Trong 24 giờ qua, giá Green Chart (GREEN) đạt mức cao nhất là $0.0000033364giá thấp nhất là $0.0000022479. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000010885.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 10,315 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá MiniTesla (MINITESLA) và Green Chart (GREEN)

MiniTesla MiniTesla (MINITESLA)Green Chart Green Chart (GREEN)
Xếp hạng#4368#5335
Giá$0.0000000001$0.0000031065
Giá (24h) $0.0000000082
97.43%
$0.0001026702
33.05%
Giá thấp / cao 24h$0.0000000000
$0.0000000001
$0.0000022479
$0.0000033364
Khối lượng giao dịch 24h54,87010,315
Vốn hóa$84,333$310,650
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 MINITESLA0 GREEN
Tổng cung0 MINITESLA0 GREEN
Tổng cung tối đa1,000,000,000,000,000 MINITESLA100,000,000,000 GREEN
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá MiniTesla (MINITESLA) và Green Chart (GREEN)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường MiniTesla (MINITESLA) và Green Chart (GREEN)