So sánh tiền ảo MiniTesla (MINITESLA) và 1x Long Bitcoin Implied Volatility Token (BVOL)

So sánh MiniTesla (MINITESLA) và 1x Long Bitcoin Implied Volatility Token (BVOL) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo MiniTesla (MINITESLA)

Giá MiniTesla (MINITESLA) hôm nay là 0.0000000001 USD (cập nhật lúc 14:03:00 2022/05/27). Giá MiniTesla (MINITESLA) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (92.21%). Trong tuần vừa qua, giá MINITESLA đã tăng -3.95%.

Trong 24 giờ qua, giá MiniTesla (MINITESLA) đạt mức cao nhất là $0.0000000001giá thấp nhất là $0.0000000000. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000000001.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 55,333 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo 1x Long Bitcoin Implied Volatility Token (BVOL)

Giá 1x Long Bitcoin Implied Volatility Token (BVOL) hôm nay là 552.95 USD (cập nhật lúc 13:52:00 2022/05/27). Giá 1x Long Bitcoin Implied Volatility Token (BVOL) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (92.21%). Trong tuần vừa qua, giá BVOL đã giảm -3.95%.

Trong 24 giờ qua, giá 1x Long Bitcoin Implied Volatility Token (BVOL) đạt mức cao nhất là $571.0137605007giá thấp nhất là $523.1608078582. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $47.8529526425.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 688 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá MiniTesla (MINITESLA) và 1x Long Bitcoin Implied Volatility Token (BVOL)

MiniTesla MiniTesla (MINITESLA)1x Long Bitcoin Implied Volatility Token 1x Long Bitcoin Implied Volatility Token (BVOL)
Xếp hạng#4368#6771
Giá$0.0000000001$552.95
Giá (24h) $0.0000000078
92.21%
$2,415.6779010273
4.37%
Giá thấp / cao 24h$0.0000000000
$0.0000000001
$523.1608078582
$571.0137605007
Khối lượng giao dịch 24h55,333688
Vốn hóa$85,044$45,854
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 MINITESLA0 BVOL
Tổng cung0 MINITESLA0 BVOL
Tổng cung tối đa1,000,000,000,000,000 MINITESLA- BVOL
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá MiniTesla (MINITESLA) và 1x Long Bitcoin Implied Volatility Token (BVOL)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường MiniTesla (MINITESLA) và 1x Long Bitcoin Implied Volatility Token (BVOL)