So sánh tiền ảo Metagochi (MGCHI) và Snake Token (SNK)

So sánh Metagochi (MGCHI) và Snake Token (SNK) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Metagochi (MGCHI)

Giá Metagochi (MGCHI) hôm nay là 0.0000000000 USD (cập nhật lúc 13:14:00 2022/01/28). Giá Metagochi (MGCHI) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-5.49%). Trong tuần vừa qua, giá MGCHI đã giảm -31.29%.

Trong 24 giờ qua, giá Metagochi (MGCHI) đạt mức cao nhất là $0.0000000000giá thấp nhất là $0.0000000000. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000000000.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 14,891 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Snake Token (SNK)

Giá Snake Token (SNK) hôm nay là 0.0246886713 USD (cập nhật lúc 13:14:00 2022/01/28). Giá Snake Token (SNK) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-5.49%). Trong tuần vừa qua, giá SNK đã giảm -31.29%.

Trong 24 giờ qua, giá Snake Token (SNK) đạt mức cao nhất là $0.0303010586giá thấp nhất là $0.0244530074. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0058480512.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 18,622 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá Metagochi (MGCHI) và Snake Token (SNK)

Metagochi Metagochi (MGCHI)Snake Token Snake Token (SNK)
Xếp hạng#5592#5468
Giá$0.0000000000$0.0246886713
Giá (24h) $0.0000000000
-5.49%
$-0.2180314111
-8.83%
Giá thấp / cao 24h$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0244530074
$0.0303010586
Khối lượng giao dịch 24h14,89118,622
Vốn hóa$1,408$246,886,713
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 MGCHI0 SNK
Tổng cung0 MGCHI0 SNK
Tổng cung tối đa1,000,000,000,000,000 MGCHI10,000,000,000 SNK
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Metagochi (MGCHI) và Snake Token (SNK)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Metagochi (MGCHI) và Snake Token (SNK)