So sánh tiền ảo Lunar (LNR) và Blocery (BLY)

So sánh Lunar (LNR) và Blocery (BLY) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Lunar (LNR)

Giá Lunar (LNR) hôm nay là 0.0000000080 USD (cập nhật lúc 00:57:00 2022/10/07). Giá Lunar (LNR) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.89%). Trong tuần vừa qua, giá LNR đã tăng 2.22%.

Trong 24 giờ qua, giá Lunar (LNR) đạt mức cao nhất là $0.0000000081giá thấp nhất là $0.0000000079. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000000002.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 657,825 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 6,267,851 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Blocery (BLY)

Giá Blocery (BLY) hôm nay là 0.0091057453 USD (cập nhật lúc 00:57:00 2022/10/07). Giá Blocery (BLY) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.89%). Trong tuần vừa qua, giá BLY đã tăng 2.22%.

Trong 24 giờ qua, giá Blocery (BLY) đạt mức cao nhất là $0.0093985475giá thấp nhất là $0.0083965190. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0010020285.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 296,463 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 5,002,342 USD.

So sánh giá Lunar (LNR) và Blocery (BLY)

Lunar Lunar (LNR)Blocery Blocery (BLY)
Xếp hạng#890#929
Giá$0.0000000080$0.0091057453
Giá (24h) $0.0000000072
0.89%
$0.0331618060
3.64%
Giá thấp / cao 24h$0.0000000079
$0.0000000081
$0.0083965190
$0.0093985475
Khối lượng giao dịch 24h657,825296,463
Vốn hóa$7,991,484$9,105,745
Giao dịch / Vốn hóa0.784320.54936
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành6,267,851 LNR5,002,342 BLY
Tổng cung6,267,851 LNR5,002,342 BLY
Tổng cung tối đa1,000,000,000,000,000 LNR1,000,000,000 BLY
Tỷ lệ lưu hành78.43%54.94%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Lunar (LNR) và Blocery (BLY)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Lunar (LNR) và Blocery (BLY)