So sánh tiền ảo LungDefi (LUNG) và DeFi Franc (DCHF)

So sánh LungDefi (LUNG) và DeFi Franc (DCHF) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo LungDefi (LUNG)

Giá LungDefi (LUNG) hôm nay là 0.0001516966 USD (cập nhật lúc 07:41:00 2024/04/18). Giá LungDefi (LUNG) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-1.92%). Trong tuần vừa qua, giá LUNG đã giảm -9.9%.

Trong 24 giờ qua, giá LungDefi (LUNG) đạt mức cao nhất là $0.0002406457giá thấp nhất là $0.0001516966. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000889491.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 167 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo DeFi Franc (DCHF)

Giá DeFi Franc (DCHF) hôm nay là 1.04 USD (cập nhật lúc 07:40:00 2024/04/18). Giá DeFi Franc (DCHF) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-1.92%). Trong tuần vừa qua, giá DCHF đã giảm -9.9%.

Trong 24 giờ qua, giá DeFi Franc (DCHF) đạt mức cao nhất là $1.1585340022giá thấp nhất là $0.9071802584. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.2513537439.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 0 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá LungDefi (LUNG) và DeFi Franc (DCHF)

LungDefi LungDefi (LUNG)DeFi Franc DeFi Franc (DCHF)
Xếp hạng#6978#9277
Giá$0.0001516966$1.04
Giá (24h) $-0.0002914867
-1.92%
$0.0000000000
0.00%
Giá thấp / cao 24h$0.0001516966
$0.0002406457
$0.9071802584
$1.1585340022
Khối lượng giao dịch 24h1670
Vốn hóa$151,697$7,615,490
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 LUNG0 DCHF
Tổng cung0 LUNG0 DCHF
Tổng cung tối đa1,000,000,000 LUNG7,321,485 DCHF
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá LungDefi (LUNG) và DeFi Franc (DCHF)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường LungDefi (LUNG) và DeFi Franc (DCHF)