So sánh tiền ảo LINKUP (LINKUP) và REI Network (REI)

So sánh LINKUP (LINKUP) và REI Network (REI) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo LINKUP (LINKUP)

Giá LINKUP (LINKUP) hôm nay là 0.0102007514 USD (cập nhật lúc 04:17:00 2022/07/05). Giá LINKUP (LINKUP) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (2.62%). Trong tuần vừa qua, giá LINKUP đã giảm 1.75%.

Trong 24 giờ qua, giá LINKUP (LINKUP) đạt mức cao nhất là $0.0106381139giá thấp nhất là $0.0089492258. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0016888881.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 3,107,896 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo REI Network (REI)

Giá REI Network (REI) hôm nay là 0.0353663098 USD (cập nhật lúc 04:17:00 2022/07/05). Giá REI Network (REI) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (2.62%). Trong tuần vừa qua, giá REI đã tăng 1.75%.

Trong 24 giờ qua, giá REI Network (REI) đạt mức cao nhất là $0.0375965678giá thấp nhất là $0.0312611685. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0063353993.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,890,604 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 33,597,994 USD.

So sánh giá LINKUP (LINKUP) và REI Network (REI)

LINKUP LINKUP (LINKUP)REI Network REI Network (REI)
Xếp hạng#2852#443
Giá$0.0102007514$0.0353663098
Giá (24h) $0.0267342839
2.62%
$0.0312086277
0.88%
Giá thấp / cao 24h$0.0089492258
$0.0106381139
$0.0312611685
$0.0375965678
Khối lượng giao dịch 24h3,107,8961,890,604
Vốn hóa$0$35,366,310
Giao dịch / Vốn hóa-0.95
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 LINKUP33,597,994 REI
Tổng cung0 LINKUP33,597,994 REI
Tổng cung tối đa- LINKUP- REI
Tỷ lệ lưu hành-%95%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá LINKUP (LINKUP) và REI Network (REI)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường LINKUP (LINKUP) và REI Network (REI)