So sánh tiền ảo KENKA METAVERSE (KENKA) và Maneki-neko (NEKI)

So sánh KENKA METAVERSE (KENKA) và Maneki-neko (NEKI) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo KENKA METAVERSE (KENKA)

Giá KENKA METAVERSE (KENKA) hôm nay là 0.0000134676 USD (cập nhật lúc 11:23:00 2022/11/28). Giá KENKA METAVERSE (KENKA) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-2.05%). Trong tuần vừa qua, giá KENKA đã giảm -30.98%.

Trong 24 giờ qua, giá KENKA METAVERSE (KENKA) đạt mức cao nhất là $0.0000190414giá thấp nhất là $0.0000123371. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000067043.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 336,006 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Maneki-neko (NEKI)

Giá Maneki-neko (NEKI) hôm nay là 0.0000262842 USD (cập nhật lúc 11:13:00 2022/11/28). Giá Maneki-neko (NEKI) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-2.05%). Trong tuần vừa qua, giá NEKI đã giảm -30.98%.

Trong 24 giờ qua, giá Maneki-neko (NEKI) đạt mức cao nhất là $0.0000381051giá thấp nhất là $0.0000262315. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000118736.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 5 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá KENKA METAVERSE (KENKA) và Maneki-neko (NEKI)

KENKA METAVERSE KENKA METAVERSE (KENKA)Maneki-neko Maneki-neko (NEKI)
Xếp hạng#3008#7432
Giá$0.0000134676$0.0000262842
Giá (24h) $-0.0000275956
-2.05%
$-0.0008152614
-31.02%
Giá thấp / cao 24h$0.0000123371
$0.0000190414
$0.0000262315
$0.0000381051
Khối lượng giao dịch 24h336,0065
Vốn hóa$6,261,734,841$484,859
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 KENKA0 NEKI
Tổng cung0 KENKA0 NEKI
Tổng cung tối đa464,946,494,649,464 KENKA18,446,744,073 NEKI
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá KENKA METAVERSE (KENKA) và Maneki-neko (NEKI)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường KENKA METAVERSE (KENKA) và Maneki-neko (NEKI)