So sánh tiền ảo IQeon (IQN) và Safe Haven (SHA)

So sánh IQeon (IQN) và Safe Haven (SHA) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo IQeon (IQN)

Giá IQeon (IQN) hôm nay là 0.2998672810 USD (cập nhật lúc 23:58:00 2022/10/06). Giá IQeon (IQN) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (1.54%). Trong tuần vừa qua, giá IQN đã giảm -2.46%.

Trong 24 giờ qua, giá IQeon (IQN) đạt mức cao nhất là $0.3116682515giá thấp nhất là $0.2879821752. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0236860764.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 29,471 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 1,646,829 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Safe Haven (SHA)

Giá Safe Haven (SHA) hôm nay là 0.0008135336 USD (cập nhật lúc 23:58:00 2022/10/06). Giá Safe Haven (SHA) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (1.54%). Trong tuần vừa qua, giá SHA đã giảm -2.46%.

Trong 24 giờ qua, giá Safe Haven (SHA) đạt mức cao nhất là $0.0008646102giá thấp nhất là $0.0008010248. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0000635854.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 200,386 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 2,445,364 USD.

So sánh giá IQeon (IQN) và Safe Haven (SHA)

IQeon IQeon (IQN)Safe Haven Safe Haven (SHA)
Xếp hạng#1267#1153
Giá$0.2998672810$0.0008135336
Giá (24h) $0.4621831643
1.54%
$0.0008380109
1.03%
Giá thấp / cao 24h$0.2879821752
$0.3116682515
$0.0008010248
$0.0008646102
Khối lượng giao dịch 24h29,471200,386
Vốn hóa$1,646,829$6,915,035
Giao dịch / Vốn hóa10.35363
Chiếm thị phần0%0.0003%
Tổng lưu hành1,646,829 IQN2,445,364 SHA
Tổng cung1,646,829 IQN2,445,364 SHA
Tổng cung tối đa5,491,860 IQN- SHA
Tỷ lệ lưu hành100%35.36%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá IQeon (IQN) và Safe Haven (SHA)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường IQeon (IQN) và Safe Haven (SHA)