So sánh tiền ảo Internet Computer (ICP) và Filecoin (FIL)

So sánh Internet Computer (ICP) và Filecoin (FIL) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Internet Computer (ICP)

Giá Internet Computer (ICP) hôm nay là 6.05 USD (cập nhật lúc 00:57:00 2022/10/07). Giá Internet Computer (ICP) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.99%). Trong tuần vừa qua, giá ICP đã tăng -2.79%.

Trong 24 giờ qua, giá Internet Computer (ICP) đạt mức cao nhất là $6.1807594319giá thấp nhất là $5.9245520248. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.2562074070.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 33,364,002 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 1,590,029,501 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Filecoin (FIL)

Giá Filecoin (FIL) hôm nay là 5.55 USD (cập nhật lúc 00:57:00 2022/10/07). Giá Filecoin (FIL) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.99%). Trong tuần vừa qua, giá FIL đã giảm -2.79%.

Trong 24 giờ qua, giá Filecoin (FIL) đạt mức cao nhất là $5.6456954133giá thấp nhất là $5.4623534693. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.1833419440.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 113,225,098 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 1,637,198,215 USD.

So sánh giá Internet Computer (ICP) và Filecoin (FIL)

Internet Computer Internet Computer (ICP)Filecoin Filecoin (FIL)
Xếp hạng#38#36
Giá$6.05$5.55
Giá (24h) $5.9910559142
0.99%
$-0.2672153943
-0.05%
Giá thấp / cao 24h$5.9245520248
$6.1807594319
$5.4623534693
$5.6456954133
Khối lượng giao dịch 24h33,364,002113,225,098
Vốn hóa$2,957,818,366$1,637,198,215
Giao dịch / Vốn hóa0.537571
Chiếm thị phần0.1648%0.1697%
Tổng lưu hành1,590,029,501 ICP1,637,198,215 FIL
Tổng cung1,590,029,501 ICP1,637,198,215 FIL
Tổng cung tối đa- ICP- FIL
Tỷ lệ lưu hành53.76%100%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Internet Computer (ICP) và Filecoin (FIL)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Internet Computer (ICP) và Filecoin (FIL)