So sánh tiền ảo Injective (INJ) và Yield Guild Games (YGG)

So sánh Injective (INJ) và Yield Guild Games (YGG) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Injective (INJ)

Giá Injective (INJ) hôm nay là 1.93 USD (cập nhật lúc 10:32:00 2022/08/18). Giá Injective (INJ) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-9.62%). Trong tuần vừa qua, giá INJ đã giảm -12.8%.

Trong 24 giờ qua, giá Injective (INJ) đạt mức cao nhất là $2.1694760141giá thấp nhất là $1.7443259588. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.4251500553.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 62,110,566 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 125,411,544 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Yield Guild Games (YGG)

Giá Yield Guild Games (YGG) hôm nay là 0.6961171164 USD (cập nhật lúc 10:32:00 2022/08/18). Giá Yield Guild Games (YGG) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-9.62%). Trong tuần vừa qua, giá YGG đã giảm -12.8%.

Trong 24 giờ qua, giá Yield Guild Games (YGG) đạt mức cao nhất là $0.7943453853giá thấp nhất là $0.6514689218. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.1428764636.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 22,716,948 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 80,980,111 USD.

So sánh giá Injective (INJ) và Yield Guild Games (YGG)

Injective Injective (INJ)Yield Guild Games Yield Guild Games (YGG)
Xếp hạng#179#298
Giá$1.93$0.6961171164
Giá (24h) $-18.5571958790
-9.62%
$-2.4956543537
-3.59%
Giá thấp / cao 24h$1.7443259588
$2.1694760141
$0.6514689218
$0.7943453853
Khối lượng giao dịch 24h62,110,56622,716,948
Vốn hóa$192,924,351$696,117,116
Giao dịch / Vốn hóa0.650060.11633
Chiếm thị phần0.0112%0.0072%
Tổng lưu hành125,411,544 INJ80,980,111 YGG
Tổng cung125,411,544 INJ80,980,111 YGG
Tổng cung tối đa100,000,000 INJ1,000,000,000 YGG
Tỷ lệ lưu hành65.01%11.63%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Injective (INJ) và Yield Guild Games (YGG)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Injective (INJ) và Yield Guild Games (YGG)