So sánh tiền ảo Injective (INJ) và XSGD (XSGD)

So sánh Injective (INJ) và XSGD (XSGD) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Injective (INJ)

Giá Injective (INJ) hôm nay là 1.93 USD (cập nhật lúc 12:08:00 2022/05/27). Giá Injective (INJ) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-12.15%). Trong tuần vừa qua, giá INJ đã giảm 2.87%.

Trong 24 giờ qua, giá Injective (INJ) đạt mức cao nhất là $2.4171220174giá thấp nhất là $1.9326725450. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.4844494723.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 9,372,221 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 109,496,632 USD.

Tổng quan giá tiền ảo XSGD (XSGD)

Giá XSGD (XSGD) hôm nay là 0.7148030370 USD (cập nhật lúc 12:08:00 2022/05/27). Giá XSGD (XSGD) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-12.15%). Trong tuần vừa qua, giá XSGD đã tăng 2.87%.

Trong 24 giờ qua, giá XSGD (XSGD) đạt mức cao nhất là $0.7307574336giá thấp nhất là $0.6744424702. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0563149634.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 280,121 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 125,581,822 USD.

So sánh giá Injective (INJ) và XSGD (XSGD)

Injective Injective (INJ)XSGD XSGD (XSGD)
Xếp hạng#189#244
Giá$1.93$0.7148030370
Giá (24h) $-23.4865902197
-12.15%
$-0.6171145228
-0.86%
Giá thấp / cao 24h$1.9326725450
$2.4171220174
$0.6744424702
$0.7307574336
Khối lượng giao dịch 24h9,372,221280,121
Vốn hóa$193,267,255$131,207,204
Giao dịch / Vốn hóa0.566560.95713
Chiếm thị phần0.0092%0%
Tổng lưu hành109,496,632 INJ125,581,822 XSGD
Tổng cung109,496,632 INJ125,581,822 XSGD
Tổng cung tối đa100,000,000 INJ- XSGD
Tỷ lệ lưu hành56.66%95.71%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Injective (INJ) và XSGD (XSGD)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Injective (INJ) và XSGD (XSGD)