So sánh tiền ảo Injective (INJ) và MyNeighborAlice (ALICE)

So sánh Injective (INJ) và MyNeighborAlice (ALICE) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Injective (INJ)

Giá Injective (INJ) hôm nay là 1.93 USD (cập nhật lúc 12:08:00 2022/05/27). Giá Injective (INJ) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-12.15%). Trong tuần vừa qua, giá INJ đã giảm -15.88%.

Trong 24 giờ qua, giá Injective (INJ) đạt mức cao nhất là $2.4171220174giá thấp nhất là $1.9326725450. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.4844494723.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 9,372,221 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 109,496,632 USD.

Tổng quan giá tiền ảo MyNeighborAlice (ALICE)

Giá MyNeighborAlice (ALICE) hôm nay là 2.50 USD (cập nhật lúc 12:08:00 2022/05/27). Giá MyNeighborAlice (ALICE) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-12.15%). Trong tuần vừa qua, giá ALICE đã giảm -15.88%.

Trong 24 giờ qua, giá MyNeighborAlice (ALICE) đạt mức cao nhất là $3.1551960375giá thấp nhất là $2.4921304508. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.6630655867.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 142,426,340 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 76,568,838 USD.

So sánh giá Injective (INJ) và MyNeighborAlice (ALICE)

Injective Injective (INJ)MyNeighborAlice MyNeighborAlice (ALICE)
Xếp hạng#189#307
Giá$1.93$2.50
Giá (24h) $-23.4865902197
-12.15%
$-32.3776728048
-12.94%
Giá thấp / cao 24h$1.9326725450
$2.4171220174
$2.4921304508
$3.1551960375
Khối lượng giao dịch 24h9,372,221142,426,340
Vốn hóa$193,267,255$250,224,962
Giao dịch / Vốn hóa0.566560.306
Chiếm thị phần0.0092%0.0064%
Tổng lưu hành109,496,632 INJ76,568,838 ALICE
Tổng cung109,496,632 INJ76,568,838 ALICE
Tổng cung tối đa100,000,000 INJ100,000,000 ALICE
Tỷ lệ lưu hành56.66%30.6%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Injective (INJ) và MyNeighborAlice (ALICE)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Injective (INJ) và MyNeighborAlice (ALICE)