So sánh tiền ảo Injective (INJ) và Centrifuge (CFG)

So sánh Injective (INJ) và Centrifuge (CFG) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Injective (INJ)

Giá Injective (INJ) hôm nay là 1.93 USD (cập nhật lúc 10:32:00 2022/08/18). Giá Injective (INJ) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-9.62%). Trong tuần vừa qua, giá INJ đã giảm 3.63%.

Trong 24 giờ qua, giá Injective (INJ) đạt mức cao nhất là $2.1694760141giá thấp nhất là $1.7443259588. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.4251500553.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 62,110,566 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 125,411,544 USD.

Tổng quan giá tiền ảo Centrifuge (CFG)

Giá Centrifuge (CFG) hôm nay là 0.3455347349 USD (cập nhật lúc 10:32:00 2022/08/18). Giá Centrifuge (CFG) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-9.62%). Trong tuần vừa qua, giá CFG đã tăng 3.63%.

Trong 24 giờ qua, giá Centrifuge (CFG) đạt mức cao nhất là $0.3918750241giá thấp nhất là $0.3424572717. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0494177524.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 142,184 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 104,443,468 USD.

So sánh giá Injective (INJ) và Centrifuge (CFG)

Injective Injective (INJ)Centrifuge Centrifuge (CFG)
Xếp hạng#179#255
Giá$1.93$0.3455347349
Giá (24h) $-18.5571958790
-9.62%
$-0.9961625082
-2.88%
Giá thấp / cao 24h$1.7443259588
$2.1694760141
$0.3424572717
$0.3918750241
Khối lượng giao dịch 24h62,110,566142,184
Vốn hóa$192,924,351$148,583,779
Giao dịch / Vốn hóa0.650060.70293
Chiếm thị phần0.0112%0%
Tổng lưu hành125,411,544 INJ104,443,468 CFG
Tổng cung125,411,544 INJ104,443,468 CFG
Tổng cung tối đa100,000,000 INJ- CFG
Tỷ lệ lưu hành65.01%70.29%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Injective (INJ) và Centrifuge (CFG)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Injective (INJ) và Centrifuge (CFG)