So sánh tiền ảo IDM Token (IDM) và pTokens BTC (PBTC)

So sánh IDM Token (IDM) và pTokens BTC (PBTC) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo IDM Token (IDM)

Giá IDM Token (IDM) hôm nay là 0.0008847768 USD (cập nhật lúc 12:17:00 2022/05/27). Giá IDM Token (IDM) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-7.21%). Trong tuần vừa qua, giá IDM đã giảm 21.95%.

Trong 24 giờ qua, giá IDM Token (IDM) đạt mức cao nhất là $0.0009991097giá thấp nhất là $0.0008725066. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0001266030.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 2,607 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo pTokens BTC (PBTC)

Giá pTokens BTC (PBTC) hôm nay là 24,217.94 USD (cập nhật lúc 12:17:00 2022/05/27). Giá pTokens BTC (PBTC) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-7.21%). Trong tuần vừa qua, giá PBTC đã tăng 21.95%.

Trong 24 giờ qua, giá pTokens BTC (PBTC) đạt mức cao nhất là $29,630.2658211527giá thấp nhất là $11,237.2533843345. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $18,393.0124368182.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 9,331 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá IDM Token (IDM) và pTokens BTC (PBTC)

IDM Token IDM Token (IDM)pTokens BTC pTokens BTC (PBTC)
Xếp hạng#6094#5391
Giá$0.0008847768$24,217.94
Giá (24h) $-0.0063803498
-7.21%
$178,376.5858828698
7.37%
Giá thấp / cao 24h$0.0008725066
$0.0009991097
$11,237.2533843345
$29,630.2658211527
Khối lượng giao dịch 24h2,6079,331
Vốn hóa$884,777$508,576,793,262
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 IDM0 PBTC
Tổng cung0 IDM0 PBTC
Tổng cung tối đa1,000,000,000 IDM21,000,000 PBTC
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá IDM Token (IDM) và pTokens BTC (PBTC)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường IDM Token (IDM) và pTokens BTC (PBTC)