So sánh tiền ảo Hubble Protocol (HBB) và SEOR Network (SEOR)

So sánh Hubble Protocol (HBB) và SEOR Network (SEOR) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Hubble Protocol (HBB)

Giá Hubble Protocol (HBB) hôm nay là 0.1883132802 USD (cập nhật lúc 00:28:00 2022/10/07). Giá Hubble Protocol (HBB) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.25%). Trong tuần vừa qua, giá HBB đã giảm 0.59%.

Trong 24 giờ qua, giá Hubble Protocol (HBB) đạt mức cao nhất là $0.1925673620giá thấp nhất là $0.1824067835. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0101605785.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 369,065 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo SEOR Network (SEOR)

Giá SEOR Network (SEOR) hôm nay là 0.0126468516 USD (cập nhật lúc 00:28:00 2022/10/07). Giá SEOR Network (SEOR) nhìn chung có tăng trong 24 giờ qua (0.25%). Trong tuần vừa qua, giá SEOR đã tăng 0.59%.

Trong 24 giờ qua, giá SEOR Network (SEOR) đạt mức cao nhất là $0.0128512223giá thấp nhất là $0.0124117129. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0004395094.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 621,040 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá Hubble Protocol (HBB) và SEOR Network (SEOR)

Hubble Protocol Hubble Protocol (HBB)SEOR Network SEOR Network (SEOR)
Xếp hạng#3109#2951
Giá$0.1883132802$0.0126468516
Giá (24h) $0.0477446628
0.25%
$-0.0062879157
-0.50%
Giá thấp / cao 24h$0.1824067835
$0.1925673620
$0.0124117129
$0.0128512223
Khối lượng giao dịch 24h369,065621,040
Vốn hóa$18,831,328$12,646,852
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 HBB0 SEOR
Tổng cung0 HBB0 SEOR
Tổng cung tối đa100,000,000 HBB1,000,000,000 SEOR
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Hubble Protocol (HBB) và SEOR Network (SEOR)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Hubble Protocol (HBB) và SEOR Network (SEOR)