So sánh tiền ảo Gravis Finance (GRVS) và BFK Warzone (BFK)

So sánh Gravis Finance (GRVS) và BFK Warzone (BFK) về xếp hạng, giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, biểu đồ và thống kê.

Tổng quan giá tiền ảo Gravis Finance (GRVS)

Giá Gravis Finance (GRVS) hôm nay là 0.0049516658 USD (cập nhật lúc 00:04:00 2022/10/07). Giá Gravis Finance (GRVS) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-0.16%). Trong tuần vừa qua, giá GRVS đã giảm -35.73%.

Trong 24 giờ qua, giá Gravis Finance (GRVS) đạt mức cao nhất là $0.0051327062giá thấp nhất là $0.0048749907. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0002577155.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 4,760 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

Tổng quan giá tiền ảo BFK Warzone (BFK)

Giá BFK Warzone (BFK) hôm nay là 0.0007410897 USD (cập nhật lúc 23:58:00 2022/10/06). Giá BFK Warzone (BFK) nhìn chung có giảm trong 24 giờ qua (-0.16%). Trong tuần vừa qua, giá BFK đã giảm -35.73%.

Trong 24 giờ qua, giá BFK Warzone (BFK) đạt mức cao nhất là $0.0009641184giá thấp nhất là $0.0007200472. Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong 24 giờ qua là $0.0002440711.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 41,688 USD. Vốn hóa thị trường lúc này đã đạt 0 USD.

So sánh giá Gravis Finance (GRVS) và BFK Warzone (BFK)

Gravis Finance Gravis Finance (GRVS)BFK Warzone BFK Warzone (BFK)
Xếp hạng#5315#4211
Giá$0.0049516658$0.0007410897
Giá (24h) $-0.0008123110
-0.16%
$0.0013258918
1.79%
Giá thấp / cao 24h$0.0048749907
$0.0051327062
$0.0007200472
$0.0009641184
Khối lượng giao dịch 24h4,76041,688
Vốn hóa$742,750$741,090
Giao dịch / Vốn hóa00
Chiếm thị phần0%0%
Tổng lưu hành0 GRVS0 BFK
Tổng cung0 GRVS0 BFK
Tổng cung tối đa150,000,000 GRVS1,000,000,000 BFK
Tỷ lệ lưu hành0%0%

So sánh biểu đồ

Biểu đồ so sánh giá Gravis Finance (GRVS) và BFK Warzone (BFK)

Biểu đồ so sánh vốn hóa thị trường Gravis Finance (GRVS) và BFK Warzone (BFK)